Index dle názvu

Administrace Redmine

Toto je návod pro projektové vedoucí a správce redmine.

Co chceme od redmine

Evidovat informace o tom,

Jak některé funkcionality fungují


Čas a priority

 1. Času bohužel nemáme nikdo neomezeně a zvláště pokud je člověk v zastupitelstvu jediný Pirát, nemůže stíhat všechno. Proto je důležité si co nejdříve ujasnit, kolik času chci komunální politice věnovat a podle toho si uspořádat priority.
 2. Je několik faktorů, které by se v úvahách o stanovení priorit měly objevit. V některých obcích je například koalice ochotná provádět pozitivní změny, i když návrhy přicházejí od opozice, a v jiných si s opozicí vytírají zadek. Někde se zase krade více a jinde méně. Proto v některé obci bude nejlepší strategií přemlouvat radní, ať zavedou transparentní účty či participativní rozpočtování, jinde to zase bude upozorňovat na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, podávání trestních oznámení atd.
 3. Zásadní je o své práci dobře informovat, medializovat ji. Bez většího zastoupení Pirátů v zastupitelstvu typicky příliš velké změny nevyvoláte, a bez dobré informovanosti voličů o vaší práci zase těžko dosáhnete úspěchu při příštích volbách. Proto je (zvláště z opozičních řad, kde člověk nemá takovou odpovědnost) lepší věnovat se kauzám, které jsou pro voliče zajímavé, než řešit technikálie, nad kterými strávíte spoustu času, ale nikdo se o tom nedozví.

Firmy


Jak zvládat hatery a trolly

Haters vs. trolls

Zákony statistiky vedou k tomu, že v každé spontánně vzniklé organizaci jsou trollové a hateři [čti: hejtři].
Tento článek je to tom, kdo jsou, kde se berou a jak s nimi zacházet, aby to společenství posilovalo.

Jak je poznat

Nemáme zde na mysli kritiku, která je typicky přínosná, ani občasné přátelské nadávání, ani okamžité naštvání se na někoho jiného kvůli nespokojenosti s tím, co udělal. Máme na mysli dlouhotrvající samoúčelné či nenávistné, agresivní příspěvky, které nemají hodnotu pro věcnou diskusi.

Kde žijou

Oba tyto fenomény jsou typicky spojeny s internetovými fóry, ale výjimečně se vyskytují i mimo něj.

Původ

To, že se někdo stane trollem či haterem, může vzniknout například z dlouhotrvající rodinné frustrace, životního zklamání či neúspěchu či chybějícího jiného vyžití mimo stranu.

Jak zacházet s hatery a trolly

1. Nekrmte trolly a hatery

2. Držte si svoji úroveň

3. Využijte hatera

4. Dohodněte si s týmem pravidla


Jak se dostat k informacím

Pro zastupitele je dobrý přístup k informacím naprostou nutností pro řádný výkon mandátu. Bohužel ne všichni znají rozsah svého práva na informace a způsoby, jak se tohoto práva domoci. V následujících řádcích si tuto problematiku stručně vysvětlíme. Pro podrobnější rozbor viz Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016.

 1. Zákonná úprava. Nejdůležitějším předpisem týkajícím se práva na informace je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „infozákon“). Tento zákon je dobré si několikrát pročíst, protože i jako zastupitelé ho budete využívat. Poskytování informací členům zastupitelstva se řídí i § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, § 51 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 82 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Úprava v zákonech o samosprávách je nicméně minimalistická a na vyřizování žádosti se tedy použijí ustanovení infozákona.

 2. Subjekty, po kterých můžete informace požadovat. Dle zákona o samosprávách máte postavení privilegovaného žadatele vůči zaměstnancům krajského úřadu a vůči zaměstnancům příspěvkových organizací kraje (v případě obcí a Prahy i vůči zaměstnancům obecních obchodních společností). Ve skutečnosti lze ale privilegované postavení uplatnit i při žádosti zasílané povinnému subjektu (např. kraji či příspěvkové organizaci), nikoliv jen při dotázání jednotlivých zaměstnanců.

 3. Rozsah informací, na které máte právo. Výhoda zastupitelů oproti ostatním žadatelům je v tom, že máte právo na všechny informace, které souvisejí s výkonem vaší funkce. To znamená v některých případech (když se dotážete úřadu) i na informace obsahující obchodní tajemství či osobní údaje. Takové informace ale dál nešiřte.

 4. Úhrada nákladů. Hlavní důvod, proč žádat o informace jako zastupitel – máte nárok na bezplatný přístup k informacím. Úřad po vás tedy nemůže požadovat například úhradu nákladů za vyhledávání informací. Nezneužívejte ale toto své oprávnění k tomu, abyste paralyzovali úřad.

 5. Jakým způsobem o informace žádat. Nejlepší je dohodnout se s úředníky, že vám budou poskytovat informace např. na požádání přes e-mail. Chytrý úředník na to přistoupí – s vyřizováním žádostí o informace je spojená zbytečná byrokracie. Pokud se tato strategie neosvědčí, začněte o informace žádat písemně. Stačí e-mailem bez elektronického podpisu. V žádostech uvádějte, že informace chcete v elektronické podobě a doručení odpovědi na e-mail. Uvádějte, podle jakého zákona informace požadujete (infozákon nebo zákon o krajích/obcích/Praze). Nezapomeňte připojit jméno, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 6. Čas na poskytnutí informací. Z nějakého hloupého důvodu je lhůta na poskytnutí informace podle zákona o krajích/obcích 30 dnů, namísto 15 dnů v infozákoně (v zákoně o Praze naštěstí lhůta není, takže se uplatní lhůta z infozákona). S posvěcením Ministerstva vnitra ale můžete využít trik, kterým toto nesmyslné ustanovení anulujete: v žádosti uveďte, že informace žádáte zároveň podle infozákona a zároveň podle zákona o krajích (odkažte přímo na stanovisko zmíněné v úvodu této kapitoly).

 7. Jak se bránit při nečinnosti/odepření informací. Bránit se můžete stejně jako při podávání běžné infožádosti; podrobnosti si nastudujte jinde (google pomůže).

 8. Žádost, interpelace, dotaz, podnět. Jako zastupitelé můžete kromě žádostí o informace i interpelovat a psát dotazy či podněty. Tam platí o něco jiný režim – odpověď byste měli dostat do 30 dnů, ale je těžší se bránit při nečinnosti – budete ji muset řešit přes kontrolní výbor.

Kontakt

Adam Zábranský, pražský zastupitel a odborník na právo na informace


Informatika

Informatika je kamenem úrazu (a černou dírou na peníze) mnoha měst a od Pirátů se očekává, že s tím něco udělají. Samozřejmě ne každý Pirát musí informatice rozumět, ale dobré je se v ní alespoň základně orientovat. Konzultovat je možné s odborníky ve straně.

V informatice je několik oblastí, skrze které se dá město tunelovat. Základní oblasti jsou hardware, software a služby.


Strategie interní komunikace

Tento dokument popisuje, jak se v Pirátské straně dorozumíváme. Cílem Pirátů je uspět ve volbách a prosadit svůj politický program. Vnitřní rozpory a flamewars, které často vznikají jako komunikační šumy, lze podstatně omezit a soustředit se na věcná řešení. Díky této strategii bude pro každého člena a příznivce jednodušší porozumět, o co nám jde a v čem potřebujeme jeho pomoc.

Interní komunikace

Jádro Pirátské strany tvoří zvolení představitelé, dlouholetí zkušení členové, zastupitelé a lidé na placených pozicích (dále také „vedoucí“). Hlavním principem fungování je, že toto jádro obklopuje podstatně větší počet dobrovolníků, ať už to jsou členové nebo příznivci. Tyto dobrovolníky je z naší strany potřeba aktivně nabírat, zapojovat, mobilizovat a rozvíjet. Naopak oni chtějí být informování, mít možnost dělat něco smysluplného, někam se posunout, neztrácet čas, nenechat si do všeho kecat a podílet se na rozhodování o svěřeném úkolu.

Dnes (prosinec 2016) jsme v situaci, kdy se týmová komunikace přesunula z internetového fóra do skupin na facebooku a na internetovém fóru podstatně poklesl provoz. Přes razantní pokles balastu máme velké rezervy v přehlednosti interní komunikace. Pouze velmi omezeně jsme schopni novému člověku nabídnout sledování toho, co ho zajímá. Naším cílem bude tedy paralelně s volební kampaní do poslanecké sněmovny (do října 2017) zavádět přehledný systém týmové spolupráce, ve kterém lidé řeší věci efektivně v týmu. Dobrý výsledek zavádění této strategie poznáme tak, že se sníží počet incidentů z komunikačních šumů, zvýší se počet zapojených dobrovolníků a zrychlí se jejich zapojení a ve výsledku se i podstatně zlepší volební preference Pirátů.

Principy interní komunikace

Piráti si nadále zakládají na otevřenosti a upřímnosti v komunikaci, vnímání a zohlednění zpětné vazby. Abychom obstáli v konkurenci s ostatními politickými stranami, je nově třeba zohlednit následující další principy:

1. Zaostření pozornosti

2. Vánoční stromeček

3. Proaktivní vystupování

4. Jednoduchý systém

5. Samospráva týmů

Přehled obvyklých postupů

1. Informování

2. Požadavky

3. Diskuse a konzultace

3. Rozdělování úkolů

4. Interní sdílení znalostí

5. Oceňování výsledků

Pravidelnou součástí komunikace je také pochválení a ocenění dobrých výsledků.

6. Další aktivity

Spisová služba

Příklad fungování týmu

Každý tým má svoje zvláštní potřeby a podle nich volí odpovídající nástroje. Vedoucí týmu zodpovídá za nastavení takových nástrojů, aby interní komunikace fungovala efektivně a podle potřeb týmu. Ukážeme si to na příkladu právního týmu, která má svou koncepci.

Právní tým (#pravni)

Seznam technických systémů

Technický systém Správce
e-maily a internetové fórum požádejte Martina Kučeru či jiného admina fóra o zřízení skupiny a fóra
redmine požádejte Ondru Profanta či jiného admina redmine o zřízení projektu
facebookové skupiny zřiďte si sami a přidejte ji do seznamu
rozestník požádejte o změnu na webu Ondru Profanta, případně si udělejte fork a pull request
zpřístupnění seznamu dobrovolníků požádejte o přístup personální odbor
zřízení repozitáře na githubu požádejte Ondru Profanta nebo jiného github admina
úložiště kontaktuje technický odbor

Jak fungujeme?

Pirátská strana stojí na třech pilířích, které jsou zhruba stejně důležité:

1. Hejno a samoorganizace v týmech

Hejno jsme my všichni – aktivisté a Pirátští dobrovolníci. Každý z nás svou aktivitou pomáhá společným cílům strany. Spontánní práce jednotlivců, kteří se sami navzájem organizují, je hlavním tahounem naší politiky. Každý Pirát se může obrátit na ostatní aktivisty na internetovém fóru anebo na chatu s dotazem, nápadem nebo vlastní akcí. Vedle toho se také pravidelně scházíme na krajských schůzích a na zasedání celostátního fóra (termíny akcí jsou na webu). Co je to hejno si můžeš přečíst v článku od zakladatele mezinárodního Pirátského hnutí Ricka Falkvinga. Jednotlivé specializované aktivity připravujeme v týmech. Tým může založit každý a organizovat si ho může, jak je libo (třeba přes facebook, přes internetové fórum, jen osobně apod.).

2. Jádro organizace

Volení představitelé vedou stranu a udržují její morálku a aktivitu, rozdělují vzácné zdroje, dělají rozhodnutí v zájmu efektivního formování veřejného mínění a jiné činnosti. Volení představitelé mají rozpočty, ze kterých vám můžou uhradit užitečné výdaje na aktivity (je dobré se domluvit předem). Oficiální žádost volenému představiteli lze zaslat přes podatelnu, anebo ho kontaktovat telefonem či e-mailem. Tým může být také pověřen k tomu, aby dělal nějakou oficiální aktivitu jménem Pirátů (např. volební štáb, právní tým apod.).

Práce celé organizace a všech dobrovolníků je rozdělena podle specializace a úrovně:

Celostátní vedení a krajská sdružení

Vize a strategie organizace se projednává v republikovém výboru. Piráti jsou také citliví na nespravedlnost a porušování pravidel, a proto zde dohlíží nezávislá kontrolní komise a spory rozhoduje rozhodčí komise:

Strategické řízení a kontrola dodržování právních předpisů na celostátní úrovni (dělba moci)

3. Přímá demokracie

Přímá demokracie dává legitimitu důležitým rozhodnutím, na kterých se nepodaří dohodnout ve všeobecné shodě, dává mantinely vedoucím a udržuje jednotu a demokratický charakter strany. V každém kraji máme krajské fórum a všichni členové strany dohromady tvoří celostátní fórum. Krajské fórum volí krajské předsednictvo a celostátní fórum volí republikové předsednictvo a vedoucí mediálního, administrativního, finančního, zahraničního, technického a personální odboru. Ani s přímou demokracií se to však nesmí přehánět, jinak paralyzuje chod strany.


Jak napsat svodku

Svodky jsou krátké zprávy o činnosti určité Pirátské jednotky za určité období, zpravidla několik týdnů. Smyslem svodek je, abychom se navzájem informovali o tom nejdůležitějším, co jsme za pár týdnů udělali. Informace tak doputují od vedoucích k členům, ke zbytku strany a na vyšší úroveň vedení. Z vzájemné činnosti se můžeme inspirovat, můžeme kopírovat dobré věci a ušetříme tak čas a prostředky, můžeme to medializovat apod.

Krajská sdružení píšou svodku o své činnosti každý měsíc (nejlépe vždy po skončení měsíce). Orgány strany na celostátní úrovni píšou svodku každých čtrnáct dní (nejlépe vždy po skončení měsíce a v jeho polovině). Není důležité přesně dodržovat tyto lhůty, ale informovat o tom důležitém, co se zrovna děje.

Krajské předsednictvo vždy pověří jednu osobu tím, aby svodky psala. Tato osoba se snaží shromažďovat informace o tom, co Piráti v daném krajském sdružení významného udělali (např. vydali jsme tiskovou zprávu nebo vyšel o nás článek v novinách, uspořádali jsme demonstraci, spouštíme nábor členů, proběhly primární volby, zvolili jsme nové předsednictvo, aktualizovali jsme se web apod.).

Klíčovou schopností autora svodky je najít ty důležité věci. Může při tom procházet splněné úkoly nebo novinky na redmine, podívat se na vyšlé tiskové zprávy, na profil na facebooku, schválená rozhodnutí a do internetového fóra krajského sdružení apod. Svodka je pak krátký seznam odrážek, ve kterém jsou uvedeny jednou větou informace o tom, co se stalo, a hypertextový odkaz na podrobnosti. Svodka se vkládá do fóra Svodky, kde se také můžete inspirovat, jak svodka vypadá.


Jak uspořádat schůzi

Svolání úspěšné schůze není obtížné a s tímto návodem jej zvládne každý.

1. Příprava schůze a jejího programu

2. Volba místa, data a času

3. Svolání schůze

V informaci o svolání je vhodné uvést místo, datum a čas konání.

Svolání schůze učiňte alespoň 10 dní předem a oznamte následujícími kanály:

4. Zahájení schůze

5. Průběh schůze

6. Závěry schůze

Pokud nechcete zapomenout na žádné užitečné tipy a triky, vytiskněte si tento návod a postupujte podle něj.


Jak vést Piráty

Praktická příručka pro krajské předsedy a koordinátory dobrovolníků

Vedení Pirátů na demonstraci proti ACTA

Vést v Pirátské straně ostatní je náročná výzva, ale stojí to za to. Je to podstatně těžší než pracovat ve středním managementu průměrné korporace. Je to ale vzrušující a docela prostě i zábava.

Největší výzvu představují neustálé žádosti o transparentnost a vliv na rozhodování z oblasti, kterou máte na starost, a schopnost zapojit všechny aktivisty do činnosti strany smysluplným způsobem. Vedení v Pirátské straně je společenská dovednost, a ne manažerská ani technická. Cílem je zajistit, abychom dosáhli našich politických cílů a přitom se všichni cítili dobře.

Především musíme při všech svých činnostech chránit dvě věci:

My, kteří jsme přijali povinnosti vedoucích, používáme k zachování těchto dvou hodnot následující prostředky:

Vedení příkladem

V každé organizaci všichni napodobují svoje lídry. Když na někoho křičím, šířím tím kulturu křičení na ostatní. Když ostatní podporuji a chválím za jejich činnost, šířím tím kulturu, že by se lidé měli navzájem podporovat a chválit. Proto děláme jen to druhé.

Pozitivní komunikace

Někdy je to těžké. Například když na fóru začneme diskutovat s někým, kdo se podle nás mýlí. Snadno pak nasadíme podrážděný tón a začneme mluvit povýšeně. Této hrozby si musíme být vědomi a musíme ji v sobě aktivně potlačovat. Všem lidem dotčeným naším rozhodováním projevujeme stejný respekt, jaký sami do budoucna potřebujeme jakožto respektovaní vůdci.

Sami rozhodujeme

Byla nám svěřena rozhodovací pravomoc za určitou část organizace, a my ji využíváme. Nebojíme se říct „Tohle rozhodnutí dělám já,“ protože naším jasným a výslovným úkolem je samostatně rozhodovat a za rozhodnutím si stát. Opakem by bylo dovolit všem kecat do všeho. Důležitá rozhodnutí pečlivě projednáváme a hlasování využíváme jako poslední záchranu.

Vedeme inspirováním, ne přikazováním

V hejnu byste nikomu neměli a ani nemůžete říkat, co má dělat. Místo toho lidi inspirujeme k velkolepým činům. Dáváme věci do pohybu tím, že nahlas oznámíme „Udělám X, protože tím podle mě dosáhneme Y. Když nás to bude dělat dostatečný počet, mohlo by se nám podařit Z. Takže bych při dělání X uvítal nějakou společnost,“ nebo něco podobného vlastními slovy.

Vítání a růst nováčků

Jedním z nejdůležitějších úkolů, který se od vedoucích očekává, je vítání a zaškolení nováčků, aby získali samostatnost. Měli by se naučit si zjišťovat si informace, komunikovat v našem prostředí a vědět, na koho se obrátit při vlastní aktivitě. Je to jako se semínkem: pokud má semínko pocit, že je v dobré půdě, zakoření a pak už roste samo. Průvodce nováčka by s každým nováčkem měl probrat, co umí, jak by se chtěl realizovat a co jsou vhodné aktivity.

Rozvíjíme své kolegy

Všem pomáháme, aby se rozvíjeli a zlepšovali jako aktivisté i jako vůdci. Nikdo se nerodí se schopností vést; je to naučená dovednost. Navzájem si pomáháme rozvíjet své dovednosti, dokonce i ve svých pozicích důstojníků a vůdců.

Delegujeme úkoly na Pirátské dobrovolníky

Politickou stranu není možné vystavět na jednotlivci. Jako vedoucí musíte jasně vymezit celou řadu potřebných pozicí a úkolů. Vůbec nevadí, pokud bude část z nich neobsazená. Velmi dobrým nástrojem na to je nástroj Redmine pro organizování úkolů na webu.

Vyzdvihujeme příkladné jedince

Veřejně i v soukromí co nejčastěji odměňujeme své kolegy za předvádění chování, které chceme podporovat. Zvláště pak aktivisty, kteří podporují své kolegy. Individuální genialitu chválíme a odměňujeme stejně jako pomáhání ostatním zazářit. Je to důležité.

Odměňujeme pozorností

Jakékoliv chování, které v organizaci upoutává pozornost, se posiluje. Proto se soustředíme a věnujeme pozornost dobrému chování, a zcela ignorujeme špatné chování, jak je to jen možné. Chválíme dobré a ignorujeme špatné (až na jednu výjimku níže).

Okamžitě se bouříme proti ponižování

Přestože máme obrovskou toleranci k chybám a špatnému úsudku, ani trochu netolerujeme, když někdo ponižuje své kolegy, ostatní aktivisty. Povýšená argumentace nebo jiné pokusy umlčet spoluaktivistu jsou naprosto nepřijatelné. Když na takové chování narazíme, okamžitě zakročíme a označíme ho za nepřijatelné. My ve vedoucích pozicích máme důležitý úkol zajistit, aby se ostatní ve svých rolích cítili bezpečně, a nepřipustit žádné šikanování.

Administrativa je pomůcka a ne cíl

Snažíme se co nejvíce omezit administrativní zátěž a činnost, a naopak upřednostňujeme aktivismus. Spadnout do nekonečného cyklu samovolné expanze byrokratických struktur je ohromně snadné, každou formální činnost nebo proces je třeba pravidelně zpochybňovat a vyhodnocovat, jak pomáhá aktivismu a kampaním navenek.

Vytváříme společenské vazby

Scházíme se a seznamujeme lidi. Společenské vazby – že se lidé scházejí, společně chodí na jídlo, na pivo nebo kávu – jsou tím, co z Pirátské strany dělá organizaci.

Tento dokument se s přibývajícími zkušenostmi průběžně upravuje. Nemůžete ho nikomu omlátit o hlavu, jen protože se některá část dá vyložit určitým způsobem: hlavní je myšlenka, a ne litera.


Jak zakládat úkoly pro dobrovolníky

Následující pravidla nám pomůžou napsat zadání úkolu pro dobrovolníka. Cílem je, aby dobrovolník úkol dobře pochopil.

1. Otevření formuláře

 1. Nejprve si vyberte projekt, do kterého zamýšlený úkol patří. Seznam všech projektů naleznete pod tlačítkem Projekty (malá lišta v levé horní části obrazovky). U projektů, ve kterých jste projektovým správcem a můžete vytvářet úkoly se zobrazuje hvězdička (pokud se vám hvězdička nezobrazuje, kontaktujte administrátora).

Projekty

 1. Uvnitř vybraného projektu založte nový úkol kliknutím na tlačítko Nový úkol v liště projektu. (Alternativně si můžete najít některý už existující úkol a založit k němu podúkol.)

Nový úkol

 1. Zobrazí se vám vkládací formulář, do které je potřeba vyplnit potřebné údaje.

Vkládací formulář nového úkolu

 1. Do pole Fronta vyplňte buď hodnotu

 2. Do pole Předmět vyplňte stručný název úkolu zachycující všechny důležité údaje. Nepište název úkolu VELKÝMI písmeny, se smajlíky :-) a s nadbytečnou interpunkcí!, protože to je považováno za nevhodné a povede to k přejmenování úkolu.

2. Popis úkolu

Nyní je potřeba popsat úkol tak, aby ho dobrovolník pochopil a mohl ho dobře splnit. K tomu využíváme mnemotechnickou pomůcku KARAT (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný).

Uzavřít do - termín úkolu

Popis lze provést bez formátování, případně využít nabídkovou lištu s tučným písmem, kurzívou, odrážkami, nadpisy (pokročilejší si mohou nastudovat syntaxi markdown).

3. Doplnění dalších údajů

Doplňující údaje

Nabídka úkolů pro dobrovolníky

A to je všechno přátelé! Nyní už umíte zadávat úkoly pro dobrovolníky. Tím se dá uvolnit obrovská síla lidí z celé republiky, kteří se mohou připojit k Pirátům a jako dobrovolníci pomáhat s naléhavými úkoly!


Koncepce PO

!!! TOTO JE POUZE PRVNÍ PRACOVNÍ VERZE !!!

Struktura činnosti PO

PO má koordinovat dobrovolníky. Dosti nejasný cíl, moc si pod tím člověk nepředstaví.
Já to vidím jinak, PO má komplexní úlohu ve straně, která se dá rozdělit do následujících kategorií:

Nábor

Udržování stabilní členské základny

Zapojování členů do činnosti

Retence členů

Neformální setkávání členů a příznivců

Školení

Zvyšování kvalifikace členů i informovanosti veřejnosti

Interní

Veřejnost


Seznámení se s legislativou

Zastupitel je povinen se seznámit s pravidly pro výkon funkce. Toto není pouze zdvořilostní informace – je potřeba se s tím seznámit, udělat k tomu společné setkání a paragraf po paragrafu si níže citované zákony a dokumenty projít. Zejména by se měli všichni zastupitelé seznámit s následujícími dokumenty:

Dále by se zastupitelé měli seznámit s hlavními předpisy v rámci své gesce (např. stavební zákon pro územní plánování, zákon o finanční kontrole, zákon o registru smluv).


Mediální výstupy

 1. Zjistěte si, kteří novináři se zabývají vaším regionem (např. od mediálního odboru, z dřívějších článků v médiích, z webů redakcí, případně můžete do redakce přímo zavolat). A to jak z velkých deníků, tak z regionálních. Uložte si někam jejich seznam spolu s e-maily (ideální je třeba sdílená google tabulka).

 2. Naučte se psát tiskové zprávy. Návod máme zde: https://www.pirati.cz/mo/tz, případně vám mohou pomoci například straničtí psavci/krajské MO. Tento bod je extrémně důležitý, protože informace se dají sdělit různými způsoby a od toho se pak odvíjí dopad na voliče.

 3. Když odhalíte nějakou zajímavou kauzu, chcete vedení města za něco kritizovat nebo přicházíte s dobrým návrhem na zlepšení, medializujte to. Nejsmutnější totiž je, když někdo pracuje dobře a voliči ho příště už nezvolí, protože o tom nevědí. Když nebudete o sobě dávat vědět svému okolí skrze média, všimne si vaší práce málo lidí a v příštích volbách možná neuspějete, i když byste si to zasloužili.

 4. Rozesílejte tiskové zprávy kromě novinářů i republikovému předsednictvu (abychom o vaší činnosti věděli) a dávejte je na web a facebook. Ideální je navázat trochu bližší kontakt s nějakými novináři, kterým poté můžete dávat exkluzivně zajímavé kauzy, kterým se oni na oplátku budou více věnovat.

 5. Tiskové zprávy rozesílejte často (klidně i každý týden) - novináři pak budou vědět, že jste aktivní a třeba vás občas poprosí o vyjádření i ke kauzám, se kterými jste vy nepřišli. Předpokladem zde samozřejmě je, že máte co v tiskových zprávách sdělit, plácání o ničem je spíše kontraproduktivní.

 6. Zastupitelé mají právo na prostor v radničním periodiku. Je to nejlepší způsob, jak dát svým voličům vědět, že odvádíte dobrou práci. Pokud vám redakční rada odmítne prostor poskytnout, kontaktujte stranické právníky.


Návod na nabírání lidí

Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

Příprava záměru

Výběr člověka

Vyhlášení výběrového řízení
Zásobník uchazečů

Podpis smlouvy

Práce začíná být odměňována v okamžiku, kdy je s člověkem podepsán zadávací list podle podmínek pro placené úkoly.

Jakmile člověk podepíše zadávací list, bude přidán záznam o dohodě do seznamu odměňovaných.


Výběr zveřejňovače

„Zatímco ostatní kluby mají tajemníka, Piráti mají zveřejňovače“


Členská nástěnka

Podatelna

Příručka nováčka

Návody pro zkušenější členy

Hospodaření

Odměňování lidí

Vnitrostranická hlasování a volby


Návod pro odměňované

Tento návod je určen placeným lidem, kteří dostávají odměnu.

Návody pro ostatní členy týmu:

Měl by odpovědět na otázky:

Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

Schéma odměňování

Schéma odměny a procesu proplácení

Složky odměny

Odměna v Pirátské straně může mít více složek (na obrázku výše jsou všechny znázorněny uprostřed). To, jaké složky odměny má daný odměňovaný, určuje smlouva a smluvní podmínky, na které se odkazuje.

Lze si dohodnout následující složky (konkrétní složky odměny jsou vždy uvedeny v inzerátu při nabírání lidí):

Paušální odměna je pevná částka náležející odměňovanému každý měsíc bez ohledu na to, kolik hodin odpracuje. Paušální odměna pokrývá např. pohotovost, tj. např. drobné telefonáty, ideálně v sobotu v noci. :-)

Hodinová odměna v rozsahu smlouvy je proměnná částka náležející odměňovanému podle počtu hodin, které v daném měsíci odpracoval, nejvýše však v rozsahu smlouvy.

Hodinová odměna nad rozsah smlouvy je proměnná částka náležující odměňovanému podle počtu hodin, které v daném měsíci odpracoval nad rozsah smlouvy.

Úkolová odměna je částka vyplacená za splnění zadaných úkolů.

Odpočet za výhrady je částka, o kterou může vedoucí ponížit odměnu, pokud odměňovaný neplní uzavřenou smlouvu. Postup pro odpočet upravují smluvní podmínky.

Mimořádnou odměnu může vedoucí týmu výjimečně udělit tomu, kdo splní mimořádně obtížný úkol.

Vykazování

Výkaz práce je základním kontrolním nástrojem plnění smlouvy a dosahovaných výsledků pro vás i pro nás.

Všechny hodiny vykázané za daný měsíc jsou zahrnuty do odměňování podle výchozí smlouvy, ať už jsou vykázány v libovolném projektu.

Výjimky:

Refundované hodiny

Strávený čas, který má v poli Refundace vyplněnu hodnotu neproplácet – k takovému vykázanému času se při odměňování vůbec nepřihlíží. V poli Refundace lze také evidovat čas hrazený jiným subjektem, např. u zastupitelů od města. Takový čas není proplácen, ale může být vzat v potaz při hodnocení měsíční výkonnosti.

Oddělené smlouvy

Pokud má jeden člověk více smluv, musí být další smlouvy vedeny jako tzv. oddělená smlouva. V seznamu odměňovaných jsou v poli Filtr vyplněny názvy projektů v redmine oddělené dvojtečkou. Čas vykázaný v těchto projektech se započítává pouze k oddělené smlouvě a nepočítá se k výchozí smlouvě.

Kontrola

Protože práce probíhá typicky na dálku, musíte řešit smluvené úkoly samostatně a proaktivně a mít sebedisciplínu pracovat ve sjednaném rozsahu i bez každodenní kontroly. Kontrolují se typicky výsledky a to, zda je strávený čas adekvátní rozsahu práce.

Harmonogram

Harmonogram povinností během proplácení

Jak vyplývá z tohoto obrázku, při odměňování jsou závazné následující termíny:


Návody

** !!! Toto je pouze pracovní verze, návody budeme doplňovat a kategorizovat!!!

Toto je rozcestník nejrůznějších návodů.

Starý rozcestník: https://www.pirati.cz/po/navody/start

Odmenovani
Newsletter
Haters


Návod pro odměňování

Tento návod je určen vedoucím týmů v Pirátské straně zodpovědným za najímání a odměňování placených lidí v jejich týmu.

Návody pro ostatní členy týmu:

Tento návod by měl odpovědět na otázky:

Podstatné je, abyste si zapamatovali:

Kontext odměňování

Tento dokument popisuje výchozí způsob, jakým jsou v Pirátské straně odměňováni dlouhodobě placení lidé, ať už jsou to zaměstnanci, členové orgánů, placení zastupitelé nebo dlouhodobí dodavatelé. V tomto dokumentu se takový člověk bez ohledu na kategorii nazývá odměňovaným.

Lidé u nás pracují z přesvědčení a nemáme moc peněz. Odměna za práci může být nižší než v soukromém sektoru a hodnota odvedené práce bývá typicky mnohem vyšší. I placení lidé tak pracují částečně jako dobrovolníci a jejich odměna je spíše určitou formu kompenzace, aby se Pirátům mohli věnovat potřebnou dobu a nezpůsobovalo jim to strádání. Obecně se snažíme o to, aby hodinová sazba respektovala základní náročnost vykonávané práce a zkušenosti daného člověka (resp. kvalitu práce).

Jednotlivé týmy mezi sebou sdílí lidi tak, aby se maximálně využily jejich schopnosti. Pokud jde o krátké nahodilé výpomoci, děje se tak bez další administrativy, pokud jde o dlouhodobější práci v rámci jiné rozpočtové jednotky, je vhodné uzavřít s tímto člověkem oddělenou smlouvu.

Vstupní údaje i výše jednotlivých složek odměny a jejich částí jsou uvedeny ve výkazu odměňování dané osoby, který je zveřejněn v repozitáři odměn pod příslušným týmem, rokem a měsícem.

Schéma odměňování

Jednotlivé kroky po během odměňování po doplnění výkazu jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Schéma odměny a procesu proplácení

Úkoly vedoucího

Úkoly vedoucího při každoměsíčním odměňování:

Je velmi důležité, abyste lidi včas odměňovali, protože to symbolicky ukazuje, že je pro nás jejich práce důležitá a že si jich vážíme, ale také často na peníze čekají. Proto platí pravidlo, že dokud vedoucí neurčí úkolovou odměnu členům svého týmu, nemá právo na vlastní odměnu.

Harmonogram

Harmonogram povinností během proplácení

Jak vyplývá z tohoto obrázku, při odměňování jsou závazné následující termíny:


Odměny zastupitelů

Politici, kteří říkají, že nepotřebují žádné peníze, např. protože jsou schopní podnikatelé, taky mohou kecat. Není potřeba se stydět za to, že jsme zastupitelé a máme příjem zastupitele z veřejného rozpočtu od kraje, jehož voliči si nás vybrali, abychom je zastupovali. Pokud děláme dobrou práci a příjmy odpovídají odvedené práci, není vůbec potřeba se stydět.

Zastupitel má právo na následující příjmy:

Měsíční odměna

Náhrada výdělku

Odměna od strany

Příklad odměňování v konkrétním případě je zdokumentován např. v metodice odměňování pražských zastupitelů. Každý zastupitel má vlastní zodpovědnost, aby všechny příjmy řádně zdanil – pomoci v tom může metodika danění příjmů. Pokud zastupitel není zaměstnanec, měl by podat daňové přiznání do konce března následujícího roku.

Transparence

Pro odměny je třeba evidovat odvedenou práci a počet hodin v redmine. K tomuto účelu pražští Piráti vytvořili skript byro, který z redmine generuje hezké výkazy s podstatnými údaji a usnadňuje počítání odměn. Informace o všech příjmech je třeba publikovat ve stranickém repozitáři transparence, který spravuje technický odbor.


Paro

Kontakt

Tomáš Koláčný, brněnský radní - zavádí participativní rozpočtování v Brně


Piráti na Internetu

Jsme děti sítě. Internet je naše moře! Dokážeme se zde zorganizovat, volit představitele a rozhodovat.

Sociální sítě

Každá skupina lidí potřebuje místo, kde komunikuje. Pro Piráty je tímto místem Internet. Tím samozřejmě nepopíráme, že je stejně důležitý i osobní kontakt mimo klávesnici. S Internetem ale překleneme stovky kilometrů a díky tomu fungujeme jako moderní internetová politická strana.

Ke komunikaci online používáme následující technologie (mimochodem všechno běží na svobodném softwaru):


Redmine

Redmine je projektový úkolovník pro členy a příznivce Pirátů na adrese http://redmine.pirati.cz

Více najdeš v návodu redmine

Redmine


Fórum

Internetové Fórum pro diskusi je na adrese https://forum.pirati.cz

Fórum


Pad

Pad je nástroj pro přípravu textů na adrese http://pad.pirati.cz

Pad


Mumble

Mumble je počítačový program pro hlasovou komunikaci.

Mumble


Web

Web je naše prezentace pro informování široké veřejnosti na adrese http://www.pirati.cz

Web


Pirátská netiketa

Návod pro nováčky a dobrovolníky, kteří si chtějí Pirátskou stranu užít

Piráti s trojským koněm

Pirátskou stranu jsme založili, abychom získali politický vliv a následně otevřeli hospodaření státu, ochránili soukromí občanů a přizpůsobili copyright digitálnímu věku. Za 40 let bude hotovo a strana se rozpustí. Občas to ale vypadá, že se toho nedočkáme a raději se navzájem požereme. Proto jsem sepsal tenhle návod, jak zůstat v pohodě a Pirátskou stranu nejen přežít, ale hlavně si ji užít!

Děláme politiku

Naším cílem je prosadit Pirátský program. Lidé nás podporují, chodí na naše akce a pomáhají nám jako dobrovolníci, protože jim naše cíle dávají smysl. Politika je pro ně příležitost, jak zlepšit život. Pro nás je politika také sdílení názorů, aktivní občanství, osobní výzva i zábava! Každý má svůj osobitý způsob, jak společného cíle dosahuje ve svém okolí: jednání s politiky, projekty, kampaně, happeningy, přímé akce a další aktivismus. Aktivismus zaměřujeme navenek, nechceme vyvolávat rozkoly kampaněmi směrem dovnitř či se příliš soustředit na vlastní organizaci.

Předpokládáme dobrou víru

Všichni do jednoho chceme pro Pirátskou stranu jen to nejlepší. K nováčkům a jiným lidem je dobré přistupovat vstřícně a pomoct jim se zorientovat se. Nikdo se na politice nepodílí pro svůj zisk, ale ze svého přesvědčení. Úplně stačí, když spolu jednáme přímo. Z toho však ještě nevyplývá, že je v pohodě chovat se jako buran – to tu rozhodně netolerujeme. Vzájemná důvěra a respekt jsou základem dobrých vztahů v Pirátském hnutí a otevřenost je utvrzuje.

Spolupracuj nebo udělej si sám

K Pirátům se noví lidé přidávají, aby mohli spolupracovat s podobně smýšlejícími lidmi. Když se ti něco nelíbí, přispěj něčím, co se ti líbí. Nečekej, že donutíš někoho jiného k realizaci svých nápadů. Naopak je zkus sám realizovat. Jedna realizovaná aktivita je někdy cennější než tucet nápadů. Následuj instinkt a dej dohromady šikovné lidi, kteří ti s tím pomůžou. Pokud to má smysl, ostatní se přidají.

Otevřenost

Dej ostatním lidem šanci se zapojit do toho, co děláš. Sami se připojí k tomu, co je baví a zajímá. Neboj se požádat o pomoc. Pokud máš o něčem pochybnosti, zeptej se dalšího Piráta na jeho nezávislý názor. Lidé v naší komunitě mají fakt různorodé osobnosti, a právě to je cenné. Díky rozmanitosti a otevřenosti snáze obstojíme v konfrontaci s ostatními politickými proudy a zájmovými skupinami.

Chyby jsou dovoleny, úspěchy oslavovány

Dobrodružství, které není nebezpečné, není dobrodružství. Čím jsem aktivnější, tím více chyb se ode mě očekává! Nechceme žádnou kulturu kibiců. Často stačí omluva, pomoc s nápravou a jedeme dál. Každá chyba nás posouvá dál. Skvělou náladu nám dodá, když můžeme oslavit úspěchy, drobná i velká vítězství v politice a aktivismu!

Funkce je zodpovědnost a mandát

Zvolení funkcionáři vedou stranu. Také oni jsou z velké části dobrovolníci a bez nich bychom nemohli fungovat. Proto se sluší je respektovat, i když jsi je zrovna nevolil, nebo máš s jejich názory problém. Nadávání patří do hospody, nikoliv do politiky. Naproti tomu dobrý funkcionář vede a stmeluje tým, ocení přínos ostatních a dává prostor nejlepšímu řešení. Funkce je mandát k rozhodnutí, nikoliv argument pro špatné rozhodnutí.

Zákon dvou nohou

Pokud v nějaké konkrétní aktivitě nevidíš smysl, prostě použij svoje dvě nohy a jdi dělat něco jiného, žádné drama. Kdo dělá, co ho baví, je šťastný. Zůstal jsem ve skupině sám? No vidíš, tak přece jenom existuje aspoň jeden člověk, kterého daná činnost baví! Před odchodem ale zkus zaznamenat a nasdílet, co je třeba, aby pak mohl pokračovat zase někdo jiný.

Nekrmte trolly

Trolling je záměrné provokování v diskusi. Pokud někdo začne trollit, určitě nepomůže, když se k němu přidáš nebo s ním budeš věcně diskutovat. Nejjednodušší je otravné trolly ignorovat, případně přenechat moderátorům. Někdy může být trolling i vtipný, ale neměl by přesahovat míru, kdy už ostatní obtěžuje.

Konstruktivní řešení sporů

Ačkoliv základem dobrých vztahů je konsensus, každou spolupráci občas provází spory. Spor nás může zničit, ale i dovést dál. Nejlepší je, když si lidé mezi sebou konstruktivně vyřeší spory sami. Pokud se nepodaří vyřešit spor dohodou, rozhodnou o něm k tomu pověřené orgány s konečnou platností. Vytváření samoúčelných sporů a slovíčkaření je stejně otravné jako trolling.

Neboj se dát si oraz

Každý z nás má rodinu, práci nebo koníčky. Nikdo není stroj. Pokud se cítíš, že si potřebuješ dát pauzu, neboj se přenechat místo někomu jinému. Střídačka není žádné selhání. Vyklizení pozice vytváří příležitost další aktivitě a střídání aktivních lidí brání rozvoji papalášských manýrů.

Sepsáno podle osvědčených doporučení z různých komunit, odkud se rekrutují Piráti.


První kroky hned po volbách

„Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“

Začátek koaličních námluv

Povzbuzení dobrovolníků z kampaně

Výstup navenek

První klub

Na prvním klubu by se mělo řešit:


Privatizace bytů

Některé obce ještě mají bytové fondy a někteří politici je chtějí rozprodávat. Samo o sobě na tom není nic špatného, pokud město vlastní dostatek bytů na realizování sociální politiky. Problém je, že často se byty privatizují za zlomek jejich ceny a to kamarádům, kteří je okamžitě prodají někomu dalšímu za dvojnásobek.


Majetková přiznání

Pro zvýšení důvěry veřejnosti v pirátské politiky doporučujeme všem zastupitelům při nástupu do funkce zveřejnit a dále pravidelně aktualizovat majetkové přiznání. Inspirovat se můžete například zde: https://github.com/pirati-cz/KlubPraha/blob/master/priznani/adam-zabransky.md. Samozřejmostí je evidence schůzek s lobbisty na fóru či na redmine.


Proč pomáhat Pirátům

Pirátství je sexy.

Piráti pochodují proti mezinárodní smlouvě ACTA

Abychom zlepšili svět, potřebujeme tvoji pomoc!

Makat jako Pirátský dobrovolník má výhody, na které u jiné práce nenarazíš:

I když není práce dobrovolníka placená, neznamená to, že není třeba k ní přistupovat zodpovědně. Naopak, zodpovědnost je nutnou podmínkou! Pirátským dobrovolníkem se můžeš stát bez ohledu na věk.


Pronájmy

Oblastí s relativně velkým korupčním potenciálem jsou pronájmy, a to hlavně nebytových prostorů (kanceláře, restaurace, obchody atd.). Vyžádejte si seznam nájmů nebytových prostor ve vlastnictví města, ve kterém budou uvedeny základní údaje jako jméno/název nájemníka, způsob využití, plocha, výše nájmu a na jak dlouho je nájem uzavřen. Porovnejte nájmy mezi sebou, s cenovou mapou, případně s reálnými komerčními nájmy, pokud se vám k nim podaří dostat například přes známé. Můžete se taky zkusit domluvit na konzultaci s realitním makléřem, který se této oblasti věnuje v soukromé sféře.

U nejlukrativnějších pronájmů by se město opravdu mělo snažit najít dobrého nájemníka. V takových případech tedy nepostačí dodržet základní minimum nařízené zákonem: vyvěsit záměr pronájmu na patnáct dní na úřední desku. Možností je například vyvěsit záměr pronájmu na realitní web, dát delší dobu na podání nabídky, u velkých měst spolupracovat s realitní kanceláří atd.

Kontakt

Adam Zábranský, pražský zastupitel - věnuje se nájmům v Praze


Návod pro proplaceče

Tento návod je určen proplaceči, tedy člověku, který v rámci České pirátské strany na starosti proplácení odměn.

Měl by odpovědět na otázky:

Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

Základní schéma

Jednotlivé kroky po během odměňování po doplnění výkazu jsou znázorněny na následujícím obrázku:

Schéma odměny a procesu proplácení

Úkoly proplaceče

Proplaceč má na starosti

Pravidelný měsíční postup proplaceče

Proplaceč musí dobře znát harmonogram a přísně dodržovat termíny tam uvedené včetně uhánění příslušných vedoucích.

Harmonogram:

Harmonogram odměn

Tyto činnosti je v plánu plně automatizovat skriptem.

Zveřejňování

Odměny se zveřejňují v repozitáři transparence.


Průvodce nového člena

Provádění nového člena Pirátskou stranou navazuje na grilování člena na schůzi krajského sdružení. Na této schůzi je mu také přidělen průvodce. O provádění může požádat také registrovaný příznivec, který se nemůže z různých důvodů stát členem. Níže budu mluvit o novém členovi nebo příznivci jako o nováčkovi (a to z důvodu stručnosti, bez pejorativního nádechu).

Průvodce nováčka je čestná funkce, kterou vykonává zkušený člen doporučený předsednictvem. Úkoly průvodce nováčka jsou:

1. Založit úkol na provedení nováčka

2. Předat uvítací balíček

3. Diskuse o programu

4. Základní informace o Pirátech

5. Zjištění zájmů a zapojení

6. Sdílení informací s okolím

7. Zpětná vazba

Každý průvodce by měl mít tento seznam v malíčku nebo si ho vytisknout a udělat si poznámku o splnění každého dílčího úkolu.


Rada

Jako zastupitelé máte možnost vyžádat si podrobné materiály z jednání rady obce. To, že jsou její jednání neveřejná, totiž neznamená, že jsou neveřejné informace z nich. Pokud si rada z jednání dělá zvukový záznam, máte dokonce právo i na poskytnutí tohoto záznamu, a nezáleží na tom, že je třeba pořizován pouze za účelem vytvoření zápisu. Existuje k tomu rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Jinak máte právo na veškeré podkladové materiály k rozhodnutím včetně důvodových zpráv. A to jak před, tak po projednání materiálů v Radě. Výjimku tvoří případy, kdy Rada rozhoduje v přenesené a ne v samostatné působnosti (to jsou výjimečné případy).

V tomto případě je ideální využít §4a odst. 2 písm. f) infozákona - "Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem." Můžete tak napsat jednu žádost a dostávat podklady pro každé následující jednání Rady.

V příloze je vzorová žádost o materiály z rady. Vždycky je lepší předem zkusit získat přístup k materiálům neformálně, než začnete s úřadem bojovat!


Redmine

Základní návod k redmine je ne úvodní stránce.

Profil

Na redmine si můžete nastavit několik užitečných věcí ve svém profilu, třeba avatar, aby to tu nebylo tak šedé a neosobní.

Na nastavení svého profilu se dostanete přes své jméno v pravém horním rohu.

Kudy na profil

Zde si můžete nastavit zobrazované Jméno a Příjmení (použijte občanské), navázaný emajl (použíjte pirátský), zobrazovaný jazyk, časové pásmo a spoustu dalších užitečných věcí.

V sekci Emailová oznámení si vhodně nastavte jaká upozornění chcete na emajl dostávat.

Profil

Avatar

Avatar na redminu je nastaven pomocí Gravataru - globální sítě pro avatary.
Nastavit ho můžete v několika krocích;

 1. Klikněte vlevo nahoře na modrou ikonku/místo pro vaši fotku (u textu Můj učet; já už tam své foto mám), budete přesměrování na stránky Gravataru.
 2. Klikněte na "Sign In".
 3. Dole klikněte na "Create an Account".
 4. Vyplňte přihlašovací formulář - jako emajl použíjte emajl v profilu (pirátský emajl)

Návod pokračuje videem zde: https://www.youtube.com/watch?v=3tSd_Sg_c_s


Volba oblastního předsednictva

Při volbě oblastního(krajského, místního) předsednictva je možno postupovat libovolně přiměřeně podle zvyků sdružení.
V každém případě je však nutné dodržet stanovy.

(4) V řádně oznámeném hlasování a na řádně oznámeném zasedání se orgány usnášejí většinou přítomných, jinak většinou všech členů. (...)
(6) Hlasování probíhá pokud možno elektronicky, korespondenčně a s prodlouženou dobou hlasování. Celostátní fórum a oblastní fóra hlasují tajně v osobnostních hlasováních a primárních volbách a kdykoliv o to některý člen požádá (...).

Volba členů předsednictva tedy musí proběhnout tajně(nikdo nesmí vědět, jak který člen hlasoval) a ideálně elektronicky, dálkově, s možností hlasovat několik dní, například ankerou na internetovém fóru.


Vyjednávání koalice

Příprava na vyjednávání

Vyjednávání samotné

Formalizace vyjednaného

Koho kontaktovat


Wiki personálního odboru

Členská nástěnka

Příručka zastupitele

Návody

Koncepce fungování PO


Veřejné zakázky

Než zde bude nějaký reálný obsah, tak alespoň odkazy na 3 materiály:


Spolupráce s aktivisty

Nejhorší je být na práci sám. Naštěstí v mnoha obcích existují aktivní lidé, kteří mají chuť se na rozvoji obce podílet, i když se jim třeba nechce do zastupitelstva. Ať už se organizují ve spolcích nebo ne, je dobré je oslovit (samozřejmě pokud chtějí dosáhnout něčeho podobného co vy). Mnoho aktivistů nemá s politiky příliš dobré zkušenosti, takže je sami od sebe kontaktovat nebudou, a proto je první krok na vás. Výhod spolupráce je několik:

To samé platí pro případ, že ve vaší obci již existuje místní hnutí, které má podobné cíle jako Piráti a které považujete za důvěryhodné. V takových případech nemá moc smysl kandidovat proti nim a je lepší se s nimi dohodnout na společné kandidátce.


Sdílení zkušeností mezi zastupiteli

Úvodní informace

Hurá do toho

Na co si dávat pozor

Administrativa, provoz

Zlatá pravidla

 1. Jestli to má mít smysl, vyhraď si na to čas
 2. Ber to jako zábavu a službu, netrap se špínou v politice
 3. Nenech si kvůli práci rozpadnout vztahy
 4. Dělej pouze věci, které by obstály po zveřejnění před voliči
 5. Od počátku přemýšlej, jak danou věc medializovat
 6. Budujte široké sítě a zapojujte dobrovolníky do všech věcí, které je zajímají
 7. Navazujte dobré vztahy s lidmi kolem sebe, kdykoliv to jde
 8. Nebojte se říci, co si myslíte

Doporučená literatura

 1. Jaromír Baxa, Strana zelených: Manuál pro nové zastupitele Strany zelených – z tohoto textu je se souhlasem autora přebrána část textu i bez citací
 2. Ondřej Vondráček, Marek Havrda: Korupce jako parazit
 3. Společný program Pirátů pro krajské volby 2016
 4. Svaz měst a obcí: Příručka pro člena zastupitelstva obce
 5. SOFTWARE NA ÚŘADECH a jeho otevřené alternativy
 6. Ministerstvo financí: Řízení rizik spojených s hospodařením obce
 7. Ceny za projekty: užitečné informace pro přípravu a realizaci staveb (vysvětlit umí Jana Kabelová)