Projekt

Obecné

Profil

Jak zvládat hatery a trolly

Haters vs. trolls

Zákony statistiky vedou k tomu, že v každé spontánně vzniklé organizaci jsou trollové a hateři [čti: hejtři].
Tento článek je to tom, kdo jsou, kde se berou a jak s nimi zacházet, aby to společenství posilovalo.

Jak je poznat

 • Troll je hádavý člověk, který nemá ve skutečnosti žádný názor na věc, ale jen komentuje za účelem vynutit si pozornost, vyvolat polemiku nebo vytvořit emocionální reakci uživatele.
 • Hater je člověk, kteří permanentně na něco nebo někoho nadává a vůči ostatním projevují nenávist.

Nemáme zde na mysli kritiku, která je typicky přínosná, ani občasné přátelské nadávání, ani okamžité naštvání se na někoho jiného kvůli nespokojenosti s tím, co udělal. Máme na mysli dlouhotrvající samoúčelné či nenávistné, agresivní příspěvky, které nemají hodnotu pro věcnou diskusi.

Kde žijou

Oba tyto fenomény jsou typicky spojeny s internetovými fóry, ale výjimečně se vyskytují i mimo něj.

Původ

To, že se někdo stane trollem či haterem, může vzniknout například z dlouhotrvající rodinné frustrace, životního zklamání či neúspěchu či chybějícího jiného vyžití mimo stranu.

Jak zacházet s hatery a trolly

1. Nekrmte trolly a hatery

 • Reagujte jen, pokud je to objektivně potřeba, jinak ignorujte.
 • Nerozčilujte se, neberte si útoky osobně a nechte si vždy aspoň 24 hodin. Po nich většinou přejde zájem na hatera reagovat. Díky tomu i vy i hater vychladnete a hater/troll z toho nemá takové potěšení, že vás vytočil a může na to hned reagovat.
 • Reagujte věcně, stručně a ideálně pouze jednou. Jakmile zjistíte, že si hater jede svůj kafemlejnek, dále nereagujte (na internetovém fóru slouží tlačítko MUTE). Na facebooku si ho můžete zablokovat.
 • Pokud vás sleduje hodně lidí a máte velkou pozornost, neangažujte se v reakcích na fóru či na facebooku, abyste k hatu nebo trollingu nepřitáhli pozornost, po které hater touží.
 • Pokud je hate převážně iracionální, ignorujte ho, nebo nechte postování fakt na ostatních členech.
 • Věnujte se něčemu užitečnému, nikoliv haterovi. Hater a troll budou mít vždycky více času sedět u kompu, takže na tomto bojišti s nimi nemá smysl zápolit.

2. Držte si svoji úroveň

 • Nikdy neklesejte na úroveň hatera.
 • Čas od času to vezměte jako zábavnou vsuvku. Nepovyšujte se nad něj, ale projevy nenávisti v komunikaci hatera jednoznačně odmítněte.
 • Hatera nesmíte nechat překročit hranice a tolerovat jeho kritiku, pokud je s ní spojena nenávist. I pokud uděláte chybu, nemá hater právo s vámi jednat bez respektu.
 • Dobré je využít kontrast a napsat jednoznačně, že jste rádi za kritiku a že odmítáte její nenávistnou formu.
 • Pokud hatera vidíte i naživo, lze mu to věcně a klidně říci, že vás obtěžují nenávistné příspěvky. Pokud hater bude reagovat nenávistí, buďte zcela věcní a nenechte se vytočit.

3. Využijte hatera

 • Užitečnou kritiku využijte ve své práci. Také můžete využít schopností hatera/trolla, pokud nějaké má.
 • Některý hater zkrátka není použitelný a nesmí se mu dávat sirky do ruky. Takového člověka je nejlepší nechat odejít a v okamžiku, kdy je jeho jednání pro stranu trvale destruktivní, ho ze strany vyloučit.
 • Většinou u každého člověka je něco, v čem je dobrý a je dobré ho za to ocenit (nečekejte, že kvůli tomu přestane jeho hate) a je nutné ho směřovat do této oblasti, čímž se i zvýší radost ze života.
 • Pokud máte s haterem problém komunikovat, požádejte o pomoc a zprostředkování někoho, koho má hater rád.
 • Mějte rádi svého hatera, protože je to většinou neschopný člověk a mohl by napáchat více škody, pokud by byl nenávistný a schopný zároveň. Také je svou nenávistí schopen vybudit hodně aktivity.

4. Dohodněte si s týmem pravidla

 • Dohodněte si s ostatními lidmi v týmu, že se nebudete urážet a že s tím chcete něco dělat, aby nebyla nevraživá atmosféra. Inteligentnější trollové a hateři si podbízejí lichotkami a službičkami část společenství, aby si zlepšili postavení ve společenství před útokem a zabránili jednomyslnému odsudku.
 • Také se dohodněte na tom, že se společně a jednoznačně postavíte proti tomu, kdo bude tuto dohodu porušovat.
 • Pokud toto kolektiv neudělá, vystavuje se hrozbě rozleptání haterem. Pokud hater začne najíždět na svůj hate, požádejte ho, aby se vrátil k věci nebo mu odeberte slovo.

Také k dispozici: PDF HTML TXT