Projekt

Obecné

Profil

Metodika vedení seznamu schůzek

Povinnost zveřejňovat informace o schůzkách se vztahuje na všechny zastupitele (viz předpis celostátního fóra o lobbingu). Schůzky se zveřejňují v seznamu schůzek, který nahrazuje registr kontaktů na internetovém fóru. Na internetové fórum stačí dávat pouze odkazy na seznam schůzek na redmine.

Schůzka má tři stavy:

  • Nový – dosud nezahájená schůzka, – V řešení nebo Čeká se – čeká se na účastníky schůzky než ke schůzce vykáží svou aktivitu, – Dokončen – schůzka skončila a její účastníci vykázali aktivitu v redmine.

U každé schůzky se vkládá do políčka

  • Datum – den, kdy se schůzka konala, – Osoba – jméno klienta (právnické osoby), o jejíž zájmy jde (nikoliv jméno lobbisty nebo fyzické osoby); typicky půjde o zkratku politické strany nebo úplný název obchodní společnosti, jak je zapsána v obchodním rejstříku, – Předmět – to, co se na schůzce řešilo či uvedení záležitosti, které se kontakt týkal (například rady zastupitelům ohledně správy majetku apod.) – Popis – informace o schůze popisující její průběh v rozsahu podle předpisu o lobbingu (okamžik, původce, způsob a průběh kontaktu, jména zúčastněných osob, zejména lobbistů a jejich klientů, popis zvláštního zájmu klienta, všechny poskytnuté nebo slíbené výhody a plnění.)

Také k dispozici: PDF HTML TXT