Projekt

Obecné

Profil

Plánovací jednání klubu

Harmonogram měsíčního běhu klubu

25. den měsíce

zveřejňovač

 1. vytvoří šablonu plánu na následující měsíc
 2. zašle zastupitelům e-mailem pozvánku na plánovací jednání klubu s uvedením místa, data a času jednání a upozorněním na povinnosti (viz níže)

do prvního dne následujícího měsíce

Každý člen týmu je povinen do prvního dne v měsíci, nejpozději však do plánovacího jednání klubu:

 1. dokončit výkaz stráveného času za předchozí měsíc,
 2. aktualizovat stav úkolů v plánu na minulý měsíc a
 3. založit úkoly, které navrhuje do plánu na další měsíc, a tyto úkoly přidat do návrhu plánu na další měsíc nastavením správné verze na stránce úkolu (odkaz na plán dodá zveřejňovač)
 4. zaslat návrhy dalších bodů na plánovací jednání klubu

U každého úkolu v plánu musí být nastaven odhad očekávané doby, termín splnění a jiné náležitosti. Zároveň v popisu u každého úkolu musí být načrtnuto, co přesně je obsahem daného úkolu, kdo na něm bude spolupracovat, co bude jeho výstupem a jak bude výstup medializován.

Plánovací jednání klubu

 • plánovací jednání klubu se koná první řádný klub v měsíci
 • vedoucí týmu do začátku jednání zkontroluje plnění úkolů a vygeneruje šablonu pro hodnocení výkonu týmu a návrh odměn

Program plánovací jednání klubu (pevné body):

 1. hodnocení výkonu týmu v minulém měsíci a návrh odměn
 2. plán na další měsíc

Po skončení jednání zveřejňovač:

 1. publikuje zápis z jednání klubu v úkolu #2590; zápis neobsahuje podrobné informace, ale obsahuje odkaz na odsouhlasený plán a odkaz na schválené odměny,
 2. vytiskne odsouhlasený plán na následující měsíc (s uvedením členů týmu, jimž byl úkol přiřazen) a dá ho na nástěnku v klubu,
 3. vytvoří v podatelně krajského sdružení Praha žádost o schválení odměn předsednictvem, pokud nebyla vytvořena automaticky,
 4. zašle krajskému předsednictvu na vědomí žádost o schválení odměn a odsouhlasený plán na příští měsíc.

Termíny budou poznamenány v kalendáři.

Také k dispozici: PDF HTML TXT