Projekt

Obecné

Profil

Pamatovák

Adresář kontaktů

MHMP vydal vlastní adresář kontaktů. Chcete-li zavolat komukoliv na jakékoliv městské části, podívejte se se sem. Není bohužel v gitu prohledávatelný..

Git

Git je moderní a rychlý nástroj pro sdílenou práci uživatelů se soubory uloženými v určitém pracovním adresáři (viz podrobný návod)

Nastavení pracovního počítače

 1. Globální konfigurace
 2. Nastavení ssh klíče

Nastavení repozitáře

 1. git init / git clone git@github.com:pirati-cz/KlubPraha.git – založí/stáhne repozitář, za příkaz clone napíšeme adresu zobrazenou na githubu
 2. pokud chceme zapnout ssh – git remote set-url origin git@github.com:pirati-cz/KlubPraha.git

Pracovní cyklus

 1. git pull – stáhnu si aktualizace ostatních ze serveru
 2. upravování souborů v pracovním adresáři
 3. git status – zobrazí změny v indexu (seznamu změn připravovaných k zapsání)
 4. git add / git add -A – přidá změnu / všechny změny v pracovním adresáři souboru do indexu
 5. git commit -m "Popis změny" – zapsání všech změn v indexu jako nové verze (commit)
 6. git push – nahraju svoji aktualizaci (commity) na server

Pokud zjistím před commitem, že některá změna je blbě, můžu ji z indexu odstranit git reset HEAD soubor.txt nebo totéž pro všechny změny git reset HEAD .

Grafika

ffmpeg -i video.mov -target pal-vcd output.mpg – komprimace videa
convert * -resize 50% -quality 80 -strip scaled.jpg – komprimace fotek
convert *.JPG -threshold 42000 -monochrome -resize 50% -quality 80 -rotate 90 -page a4 publish.pdf – převedení stránek na černobílou a otočení
for i in *.JPG; do convert $i -threshold 42000 -monochrome -resize 50% -quality 80 -rotate 90 "new_"$i; done – totéž hromadně

PDF

convert multipage.pdf -quality 100 -density 600x600 single%d.jpg – komprese skenovaného pdf

převedení PDF na černobílou verzi a komprimace:

#!/bin/sh
if [ -z "$1" -o -z "$2" ]; then
  echo "Syntax: $0 <input.pdf> <output.pdf>"
  exit 1
fi

pdfimages "$1" scan
for a in scan*.ppm; do 
  convert -white-threshold 85% -monochrome $a `basename $a .ppm`.tiff
done
tiffcp scan*.tiff output.tiff
tiff2pdf output.tiff -o "$2" -p A4 -F
rm scan*.ppm scan*.tiff output.tiff

evince-thumbnailer --size=600 book.pdf book.png – převod první stránky pdf do obrázku (náhled)
pdftocairo main.pdf -png result – totéž pro více stránek (vhodné pro převod pdf na facebook)
pdf2ps tlak ps. > psbook > psnup -2 > ps2pdf > ps2pdf brozura.pdf – tisk brožury
pdftk *.pdf cat output merged.pdf – sloučení více PDF souborů do jednoho
pdftk soubor.pdf cat 1-15 111-115odd 116-end output vynatek.pdf – vybrání několika podstránek z PDF

Oblíbené programy

sudo apt-get install gimp, ipe, firefox, git, lyx, texlive-xetex, jabref, audacity, meld, firefox, imagemagick, libtiff-tools, pdftk

instalace datovky z ubuntu repozitáře:

sudo add-apt-repository ppa:cz.nic-labs/datovka
sudo apt-get update
sudo apt-get install datovka

cat pozvanka.txt | msmtp -t jmichalek@seznam.cz – poslání mailu programem msmtp.
for i in *.zip; do shred $i;done – bezpečné mazání

Používané znaky

V ubuntu se aktivují pomocí Ctrl + Shift + u

Kód Znak
201e
201c
2013
2014
2026
00b7 ·
00a0 nedělitelná mezera
Alt + ; `

Bash

ps -l -C vocalSolve – zobraz všechny procesy spuštěné příkazem vocalSolve

Také k dispozici: PDF HTML TXT