Projekt

Obecné

Profil

Proplácení

Toto je návod, jak čerpat peníze ze schváleného rozpočtu na politickou činnost Pirátů.

1. Uznatelnost výdaje

Nejprve je třeba uvést, že ne každý výdaj je proplatitelný z rozpočtu Pirátů. Předtím, než začnete podnikat jakoukoliv činnost, kterou budete chtít pokrýt z našeho rozpočtu si buďte jisti následujícím:

  • Výdaj je nějakým způsobem prospěšný straně; nespadá do zákázaných činností (§ 5 PraH)
  • Na výdaj jsou vyhrazeny prostředky v registrované rozpočtové položce (viz seznam rozpočtů).
  • Máte předběžný souhlas toho, kdo s penězi z rozpočtové položky hospodaří (hospodáře) s výdajem a pokud jde o výdaj nad 5000 Kč, máte souhlas příslušných orgánů
  • Budete schopni výdaj doložit dokladem, který bude napsán na Českou pirátskou stranu

2. Podání žádosti o proplacení

Pokud splňujete vše potřebné podejte žádost o proplacení a kontaktujte hospodáře, aby vám ji odsouhlasil. Odkaz na žádost o proplacení je na spodním okraji každé výdajové rozpočtové položky v rozpočtu a předvyplní vám některé údaje, zejména číslo rozpočtové položky. Pokud znáte číslo příslušné rozpočtové položky, můžete použít rovnou šablonu žádosti o proplacení.

Tip: Při platbách do zahraničí se v bance musí vyplnit ještě další údaje, zejména kódy IBAN, SWIFT a jméno příjemce peněz, při platbě mimo EU celá adresa příjemce.

Upozornění: Kvůli nedostatkům v systému je třeba kontaktovat finanční odbor telefonicky, případně založit v podatelně finančního odboru podání k proplacení, kam se nalinkuje žádost. Je vhodné, abyste si nastavili přeposílání upozornění k vašim podáním na redmine.

3. Oprava chyb

Pokud budou v žádosti chyby, finanční odbor tě neprodleně kontaktuje s žádostí o doplnění žádosti (typicky přímo v daném podání).

4. Proplacení výdajů

Pokud jsou všechny doklady, schválení a souhlasy jsou připojeny, v rozpočtu je dost peněz, nic nebrání proplacení a finanční odbor žádost bezodkladně proplatí.

5. Zaslání dokladu

Pokud jste požádali o zálohu nebo platbu předem, je nutné dodat doklad (fakturu, účtenku) finančnímu odboru, jakmile ho budete mít k dispozici. Veškeré doklady je třeba fyzicky zaslat finančnímu odboru daného střediska.


Grafické schéma:

Proplácení

Také k dispozici: PDF HTML TXT