Projekt

Obecné

Profil

Kalendáře

Magistrátní tým používá pro práci následující kalendáře:

Klub Piráti Praha

  • slouží pro činnost zastupitelského klubu Pirátů
  • je neveřejný a zobrazitelný pouze členům skupiny klubpraha@googlegroups.com, a to na adrese zde
  • dávají se do něho akce, které jsou společné pro všechny členy magistrátního týmu, např.: jednání klubu v pondělí, teambuilding, společná jednání nebo jiné významné akce s dopadem na celý klub, společný oběd ve středu, večírky

Hlavní město Praha

  • slouží pro akce města, které jsou určeny zejména zastupitelům, ale mohou se o ně zajímat i občané
  • je veřejný a zobrazuje se na webu pod samostatnou záložkou, a to na adrese zde
  • slouží pro sledování aktivit Magistrátu hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, především výborů, Rady, komisí Rady, zasedání zastupitelstva apod.
  • spravuje ho zveřejňovač, který v něm aktualizuje termíny výborů a dalších akcí

Další kalendáře

Také k dispozici: PDF HTML TXT