Projekt

Obecné

Profil

Návod na nabírání lidí

  • Jak najmout na určité činnosti dlouhodobě placené lidi?
  • Jak odhadnout náklady na tuto činnost?
  • Jak zajistit podpis smlouvy?
  • Jak určujit základní výši jejich odměny a rozmezí úkolové odměny?

Podstatné je, abyste si zapamatovali, že:

  • najmutím člověka práce nekončí, ale začíná – je třeba, aby se novému člověku někdo na začátku aspoň měsíc systematicky věnoval a zaškolil ho ve všem potřebném
  • je potřeba každý měsíc probírat priority, hodnotit a odměňovat a vedoucí za to musí být zodpovědný

Příprava záměru

Výběr člověka

Vyhlášení výběrového řízení
Zásobník uchazečů

Podpis smlouvy

Práce začíná být odměňována v okamžiku, kdy je s člověkem podepsán zadávací list podle podmínek pro placené úkoly.

Jakmile člověk podepíše zadávací list, bude přidán záznam o dohodě do seznamu odměňovaných.

Také k dispozici: PDF HTML TXT