Projekt

Obecné

Profil

Odměny zastupitelů

Politici, kteří říkají, že nepotřebují žádné peníze, např. protože jsou schopní podnikatelé, taky mohou kecat. Není potřeba se stydět za to, že jsme zastupitelé a máme příjem zastupitele z veřejného rozpočtu od kraje, jehož voliči si nás vybrali, abychom je zastupovali. Pokud děláme dobrou práci a příjmy odpovídají odvedené práci, není vůbec potřeba se stydět.

Zastupitel má právo na následující příjmy:

Měsíční odměna

  • Měsíční odměna krajského zastupitele 6-7 tis. Kč dle nařízení 37/2003 Sb., příloha 2.
  • Tato odměna je krajským úřadem již zdaněna.
  • Tato odměna stejně jako následující náhrada výdělku by měla být přidána do seznamu jiných příjmů, podle něhož se generují tabulky příjmů.

Náhrada výdělku

  • Náhrada výdělku je vyplácená za účast na jednáních zastupitelstva, výborů a komisí dle § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
  • U zaměstnance v pracovním poměru je vyplácena ve výši mzdy přes zaměstnavatele, jinak činí cca 200-300 Kč/hodinu dle usnesení zastupitelstva, přehled za rok 2014 je zde. Konkrétní výši je třeba zjistit u krajského úřadu.

Odměna od strany

Příklad odměňování v konkrétním případě je zdokumentován např. v metodice odměňování pražských zastupitelů. Každý zastupitel má vlastní zodpovědnost, aby všechny příjmy řádně zdanil – pomoci v tom může metodika danění příjmů. Pokud zastupitel není zaměstnanec, měl by podat daňové přiznání do konce března následujícího roku.

Transparence

Pro odměny je třeba evidovat odvedenou práci a počet hodin v redmine. K tomuto účelu pražští Piráti vytvořili skript byro, který z redmine generuje hezké výkazy s podstatnými údaji a usnadňuje počítání odměn. Informace o všech příjmech je třeba publikovat ve stranickém repozitáři transparence, který spravuje technický odbor.

Také k dispozici: PDF HTML TXT