Odměny zastupitelů

Politici, kteří říkají, že nepotřebují žádné peníze, např. protože jsou schopní podnikatelé, taky mohou kecat. Není potřeba se stydět za to, že jsme zastupitelé a máme příjem zastupitele z veřejného rozpočtu od kraje, jehož voliči si nás vybrali, abychom je zastupovali. Pokud děláme dobrou práci a příjmy odpovídají odvedené práci, není vůbec potřeba se stydět.

Zastupitel má právo na následující příjmy:

Měsíční odměna

Náhrada výdělku

Odměna od strany

Příklad odměňování v konkrétním případě je zdokumentován např. v metodice odměňování pražských zastupitelů. Každý zastupitel má vlastní zodpovědnost, aby všechny příjmy řádně zdanil – pomoci v tom může metodika danění příjmů. Pokud zastupitel není zaměstnanec, měl by podat daňové přiznání do konce března následujícího roku.

Transparence

Pro odměny je třeba evidovat odvedenou práci a počet hodin v redmine. K tomuto účelu pražští Piráti vytvořili skript byro, který z redmine generuje hezké výkazy s podstatnými údaji a usnadňuje počítání odměn. Informace o všech příjmech je třeba publikovat ve stranickém repozitáři transparence, který spravuje technický odbor.