Projekt

Obecné

Profil

Parlamentní tým

 • Postup konzultace právních předpisů
 • Stínová vláda a její fungování
 • Prozatímní seznam garantů
 • Fundraising
 • Volební kampaň

Postup konzultace právních předpisů

Co všechno je nutné nebo užitečné udělat v rámci přípravy právních předpisů

Tento návod je určen všem, kteří by se chtěli zapojit do přípravy legislativy na parlamentní (tj. vládní, poslanecké a senátorské) úrovni.

1. Monitoring připravované legislativy

 • Probíhá formou monitoringu vládních návrhů v připomínkovém řízení, tisků v PS a Senátu
 • Oficiální zdroje pro monitoring: Vláda, Poslanecká sněmovna, Senát
 • Selekce návrhů důležitých pro program Pirátů probíhá ze strany senátorských asistentů (Adam Skořepa, Vít Šimral) a garantů, kteří si hlídají své oblasti
 • Připomínky garantů k důležitým návrhům jsou zaslány na adresu vit.simral@pirati.cz, kde budou vloženy do executive brief rozesílaného mailem, a jsou zveřejněny na fóru
 • Kromě příspěvků na fóru je executive brief rozesílán emailové skupině členů stínové vlády, asistentů senátorů a zástupcům odborů Pirátské strany
 • Pokud chcete být do emailové skupiny přidání nebo z ní odebráni, napište Vítkovi Šimralovi na vit.simral@pirati.cz.
 • Také je možné vše sledovat sám zde: eKlep, tisky PS a tisky Senátu.

2. Obecné podněty a připomínkování

 • Je možné dát podnět ve fóru monitoringu nebo v obecném vlákně připravované legislativy
 • Zároveň je zaslán podnět na adresu vit.simral@pirati.cz, kde bude vložen do executive briefu pro emailovou skupinu

3. Legislativní návrhy

 • Je třeba si ujasnit, koho předpis postihuje, zda je třeba jej tlačit na celostátní úrovni, nebo stačí lokální řešení.
 • Zvážit je také nutné postup, kudy předpis tlačit: místní nebo krajští zastupitelé, spříznění poslanci, pirátští senátoři, případně lobbingem na úrovni vládních úředníků.
 • Šance, že se podaří něco prosadit, se mnohonásobně zvýší, pokud máme již připravený návrh legislativního řešení. A to nejlépe v paragrafovaném znění. To není tak těžké napsat, ale je vždy třeba celý návrh konzultovat s někým, kdo se orientuje ve správním právu, NOZu, a specifické legislativě, která by měla být změněna.

Programový bod: Garant

Demokracie

Rovnoprávnost: Bc. Michal Gill
Přímá demokracie: Ivo Vlasatý
Dělba moci: -
Politické strany: Bc. Vojtěch Pikal

Občanská práva

Svoboda projevu: Ing. Roman Kučera
Svoboda informací: Ondřej Profant
Volnočasové aktivity: -
Soukromí: Michael Polák
Psychotropní látky: Michal Ketner
Volnočasové aktivity: Ing. Josef Janů

Otevřený stát

Transp. organizace: Roman Kümmel
Služební zákon: -
E-government: -
Právní stát: Martin Madej

Veřejné služby

Vzdělání: -
Věda a výzkum: Ondřej Kolek
Sociální systém: -
Zdravotnictví: -
Doprava: Bc. Zdeněk Štěpánek
Energetika: Ing. Petr Třešňák

Hospodářství

Svoboda podnikání: Ing. Ivan Mikoláš
Znalostní ekonomika: -
Finanční systém: PaedDr. Ivo Vašíček
Daňový systém: -
Zemědělství: -

Sdílení

Internet: Jana Jiříková
Svobodná kultura: Jaroslav Němec
Mezinárodní vztahy: -
Životní prostředí: Jan Nezhyba

Senátoři

Václav Láska

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

web

Libor Michálek

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

web

Jitka Seitlová

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

web

Fundraising

Principy fundraisingu:

1) Nevymýšlej znovu kolo (uč se od ostatních),
2) Stratifikuj (nevsázej na jednu strategii nebo nástroj, diverzifikuj portfolio),
3) Měj minimální náklady,
4) Deleguj (neměl by všechno dělat centrální tým, je třeba hierarchizace a strukturace dobrovolníků),
5) Neboj se říci si o větší peníze i několikrát (nedoufej, že nabídnou více sami, řekni si o to).

Strategie:

vykopnout fundraising současně s oznámením kandidatury (mediální zájem)
udržovat trvalý kontakt se sympatizanty a donory
navázat fundraising na merchandise

Volební kampaň

1) prosinec - únor 2016: krajští dobrovolníci sbírají data s terénu (diskuze v hospodách), data shromážděna na centrálním HQ a porovnána s programem -> průnik témat v programu a zájmu voličů; zamluví se už billboardy/tiskárny pro další rok
2) únor 2017: ustavení leaderů kr. kandidátek, rozplánování kampaně
3) březen - srpen 2017: stabilní kampaň, žádné personální nebo radikální programové změny, hierarchizace strategie, suspendace demokracie ve straně (nedostatek disciplíny je největší překážkou volebního úspěchu)
4) září - říjen 2017: horká kontaktní kampaň, leadeři kandidátek min. 100 hodin celkem v ulicích; ale pokud se nezvládne ustavit základní úroveň viditelnosti leaderů už na jaře, už se to nedožene

Pravidla kampaně:

dočasná suspendace demokracie ve straně, hlavní roli má předsednictvo/štáb
centrální branding, kraje na celkové strategii spolupracují, ale neurčují ji
přesně rozdělené role, které se nemění

Také k dispozici: PDF HTML TXT