Projekt

Obecné

Profil

Metodika plnění úkolů

Tento postup popisuje, jakým způsobem se plní úkoly a vykazuje se za ně práce a výsledky.

Průběh plnění úkolu

0. Výběr úkolu

Člen týmu:

 • si samostatně rozvrhuje úkoly na daný den a je na něm, aby si rozvrh sestavil tak, že včas splní všechny zadané úkoly,
 • plánuje větší aktivity na plánovacím jednání tak, aby je tým jako celek mohl dobře zvládnout a odpovídaly prioritám týmu.

1. Vznik úkolu

Člen týmu:

 • zapíše do redmine úkol (nebo též schůzku, spis apod.) anebo si přečte již zadaný úkol
 • pokud má být tvořen dokument, založí odpovídající spisovou značku na githubu a v redmine
 • nastaví úkol na stav V řešení

2. Řešení úkolu

Člen týmu:

 • vyřeší zadaný úkol, např. připraví dokument, a v redmine dokumentuje svůj postup krátkými zprávami
 • během plnění delších úkolů aktualizuje parametr Hotovo správným zvyšujícím se procentem
 • pokud čeká na výsledek práce někoho mimo tým nebo nějakou jinou skutečnost, označí úkol stavem Čeká se - oni
 • pokud čeká na výsledek práce někoho z týmu, označí úkol stavem Čeká se - my
 • operativně diskutuje s ostatními členy o úkolech, které se jich týkají a získává a zapracovává jejich názory a připomínky

3. Dokončení úkolu

Člen týmu:

 • zveřejní výsledek úkolu na webu (např. udělá push na github nebo pošle příspěvek na fórum), jakmile úkol dořeší
 • aktualizuje v redmine poznámku u úkolu, nalinkuje výsledek, vykáže strávený čas a označí úkol jako Dokončený
 • ústně nebo e-mailem upozorní vedoucího týmu na splnění důležitého úkolu, stejně jako další členy týmu, kterých se úkol týká

Podrobnost při vykazování

 • Nezakládejte další a další miniaturní úkoly, budou smazány
 • Úkoly by měly být zakládány na věci, které zaberou minimálně několik hodin, ale raději spíše desítky a stovky hodin (viz obecný návod.
 • Ostatní malé aktivity vykazujte do sběrných úkolů jako je administrativa, úklid kanceláře, e-mailová korespondence apod.
 • Pokud jde o malé časové úseky, opět je vhodné časy co nejvíce spojovat. Rozhodně nechceme buzerovat lidi a je tedy nežádoucí, aby někdo vykazoval např. 5 minut. Nejmenší úsek by měl být cca 0,5 hodiny. Kratší úseky by měly být souhrnně vykázány pod sběrný úkol.
 • Denní výkaz času by vám zabrat méně než 10 minut (něco jiného jsou poznámky o aktuálním stavu či dokumentace.

Neveřejné úkoly a jejich zveřejňování

 • Zastupitelský klub Pirátů se snaží fungovat maximálně transparentně a zveřejňovat všechny vykonané úkoly, schůzky apod.
 • Ve výjimečných případech však může být dobrý důvod k utajení určitého úkolu (např. vyšetřování trestního oznámení, kontakt s whistleblowerem, moment překvapení a jiné taktické důvody apod.). V takovém případě nastaví uživatel úkol jako soukromý a k takovému úkolu nemá přístup nikdo mimo zastupitelstvo a kontrolní komisi Pirátů.
 • Název a popis takového úkolu se nezobrazuje ani ve výkazech a kvůli tomu, že jsou některé údaje neveřejné, se může nepřihlášenému uživateli zobrazovat menší počet hodin. Ve veřejných výkazech odměňování za daný měsíc se nicméně vždy zobrazuje číslo úkolu a počet strávených hodin.
 • Úkoly zveřejňuje zveřejňovač, jakmile pomine důvod utajení, nejpozději však do konce následujícího volebního období zastupitelstva, nestanoví-li klub jinak.

Kontrola

Také k dispozici: PDF HTML TXT