Projekt

Obecné

Profil

Plán

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Kvalitní vnitřní fungování úřadu

otevřený

32%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Otvírání města

otevřený

100%

26 úkolů   (26 uzavřených — 0 otevřených)

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Transparentnost a protikorupční opatření magistrátu

otevřený

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Transparentnost a protikorupční opatření příspěvkovek

otevřený

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Transparentnost a protikorupční opatření společností

otevřený

22%

4 úkolů   (0 uzavřených — 4 otevřených)