Projekt

Obecné

Profil

Rada

Jako zastupitelé máte možnost vyžádat si podrobné materiály z jednání rady obce. To, že jsou její jednání neveřejná, totiž neznamená, že jsou neveřejné informace z nich. Pokud si rada z jednání dělá zvukový záznam, máte dokonce právo i na poskytnutí tohoto záznamu, a nezáleží na tom, že je třeba pořizován pouze za účelem vytvoření zápisu. Existuje k tomu rozhodnutí Ministerstva vnitra.

Jinak máte právo na veškeré podkladové materiály k rozhodnutím včetně důvodových zpráv. A to jak před, tak po projednání materiálů v Radě. Výjimku tvoří případy, kdy Rada rozhoduje v přenesené a ne v samostatné působnosti (to jsou výjimečné případy).

V tomto případě je ideální využít §4a odst. 2 písm. f) infozákona - "Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem." Můžete tak napsat jednu žádost a dostávat podklady pro každé následující jednání Rady.

V příloze je vzorová žádost o materiály z rady. Vždycky je lepší předem zkusit získat přístup k materiálům neformálně, než začnete s úřadem bojovat!

Také k dispozici: PDF HTML TXT