Projekt

Obecné

Profil

Výběr zveřejňovače

„Zatímco ostatní kluby mají tajemníka, Piráti mají zveřejňovače“

  • Na řadě krajů má klub krajských zastupitelů oprávnění užívat vlastní místnost a má k dispozici jednoho zaměstnance úřadu, kterého si může sám vybrat. Kancelář si hezky vyzdobte zevnitř i zvenku plakáty, letáky a Pirátskými listy nebo mapou kraje, ať se tam cítíte v pohodě a přitáhnete zvědavce.
  • Mít vlastního asistenta (zveřejňovače) vám umožní delegovat rutinu na jiného člověka a budete si funkci více užívat.
  • Naprosto nejlepším způsobem, jak místo zveřejňovače obsadit, je vyhlásit otevřené výběrové řízení, podle pravidel pro výběrová řízení.
  • Zveřejňovač vede spisovou službu, kalendář, rozděluje tisky na zastupitelstvo, podává žádosti o informace, hlídá termíny, kontroluje datovou schránku apod. viz úkoly zveřejňovače

Také k dispozici: PDF HTML TXT