Projekt

Obecné

Profil

Jak zakládat úkoly pro dobrovolníky

Následující pravidla nám pomůžou napsat zadání úkolu pro dobrovolníka. Cílem je, aby dobrovolník úkol dobře pochopil.

1. Otevření formuláře

 1. Nejprve si vyberte projekt, do kterého zamýšlený úkol patří. Seznam všech projektů naleznete pod tlačítkem Projekty (malá lišta v levé horní části obrazovky). U projektů, ve kterých jste projektovým správcem a můžete vytvářet úkoly se zobrazuje hvězdička (pokud se vám hvězdička nezobrazuje, kontaktujte administrátora).

Projekty

 1. Uvnitř vybraného projektu založte nový úkol kliknutím na tlačítko Nový úkol v liště projektu. (Alternativně si můžete najít některý už existující úkol a založit k němu podúkol.)

Nový úkol

 1. Zobrazí se vám vkládací formulář, do které je potřeba vyplnit potřebné údaje.

Vkládací formulář nového úkolu

 1. Do pole Fronta vyplňte buď hodnotu

  • Požadavek pro jednorázový úkol s jasně definovaným koncem (např. napsat Pirátský newsletter za leden 2015),
  • Dlouhodobý úkol pro úkol, který nemá časové omezení (např. psát pravidelně Pirátský newsletter).
 2. Do pole Předmět vyplňte stručný název úkolu zachycující všechny důležité údaje. Nepište název úkolu VELKÝMI písmeny, se smajlíky :-) a s nadbytečnou interpunkcí!, protože to je považováno za nevhodné a povede to k přejmenování úkolu.

2. Popis úkolu

Nyní je potřeba popsat úkol tak, aby ho dobrovolník pochopil a mohl ho dobře splnit. K tomu využíváme mnemotechnickou pomůcku KARAT (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný).

 • K – konkrétní – Zadávané úkoly musí být dostatečně přesné a jednoznačné, aby obě strany pochopily, co je cílem daného úkolu. Co se má dělat, kde se to bude odehrávat, a hlavně proč se to má udělat. Je lepší stanovit jednoduché úkoly, které jsou lépe proveditelné. Složité úkoly rozdělíme na více drobných úkolů a lidí.

 • A – ambiciózní – Správně zadané a dosažitelné úkoly jsou takové, při kterých je nutno vyvinout lehce nadstandardní úsilí. Je vhodné, pokud ambice zvyšuje i drobná odměna spojená s dosažením úkolu.

 • R – reálný – Zadaný úkol musí být pro dobrovolníky splnitelný. Autor úkolu musí odhadnout schopnosti dobrovolníků. Nadsazení úkolu může u dobrovolníků způsobit demotivování a jejich nesplnitelnost.

 • A – akceptovatelný – Úkol musí být odsouhlasený oběma stranami. Autor úkolu může zasáhnout do jeho vývoje a na jeho konci může dojít k jeho úpravě či zrušení. Musíme snadno zjistit, zda by úkol splněn, či nikoliv. Jak poznám, že jsem úkol splnil? Příklad Špatně: Je třeba zvednout obrat. Správně: Obrat je potřeba zvýšit o 15%.

 • T – termínovaný – Stanovte vždy konec pro splnění úkolu, pokud úkolu není nastavena Fronta na hodnotu Dlouhodobý úkol. Nezadávejte příliš vzdálené termíny a radši uveďte několik kontrolních termínů. Termín nastavíme v poli Uzavřít do:

Uzavřít do - termín úkolu

Popis lze provést bez formátování, případně využít nabídkovou lištu s tučným písmem, kurzívou, odrážkami, nadpisy (pokročilejší si mohou nastudovat syntaxi markdown).

3. Doplnění dalších údajů

 • Z ostatních polí je potřeba vyplnit prakticky jenom Typ práce z rozbalovací nabídky, který charakterizuje potřebné schopnosti dobrovolníka, a nastavit pole Zobrazit v nabídce na hodnotu Ano, aby se nám úkol zobrazoval v seznamech úkolů, ze kterých si dobrovolníci vybírají.

Doplňující údaje

 • Po zadání těchto údajů se úkol zobrazí mezi volnými úkoly pro dobrovolníky, což je seznam odkazovaný z titulní stránky redmine. Rovněž bude úkol zobrazen u projektu, který jste si na počátku vybrali (na obrázku níže je to projekt Personální odbor), mezi úkoly pro dobrovolníky v uživatelských dotazech:

Nabídka úkolů pro dobrovolníky

A to je všechno přátelé! Nyní už umíte zadávat úkoly pro dobrovolníky. Tím se dá uvolnit obrovská síla lidí z celé republiky, kteří se mohou připojit k Pirátům a jako dobrovolníci pomáhat s naléhavými úkoly!

Také k dispozici: PDF HTML TXT