Jak zakládat úkoly pro dobrovolníky

Následující pravidla nám pomůžou napsat zadání úkolu pro dobrovolníka. Cílem je, aby dobrovolník úkol dobře pochopil.

1. Otevření formuláře

  1. Nejprve si vyberte projekt, do kterého zamýšlený úkol patří. Seznam všech projektů naleznete pod tlačítkem Projekty (malá lišta v levé horní části obrazovky). U projektů, ve kterých jste projektovým správcem a můžete vytvářet úkoly se zobrazuje hvězdička (pokud se vám hvězdička nezobrazuje, kontaktujte administrátora).

Projekty

  1. Uvnitř vybraného projektu založte nový úkol kliknutím na tlačítko Nový úkol v liště projektu. (Alternativně si můžete najít některý už existující úkol a založit k němu podúkol.)

Nový úkol

  1. Zobrazí se vám vkládací formulář, do které je potřeba vyplnit potřebné údaje.

Vkládací formulář nového úkolu

  1. Do pole Fronta vyplňte buď hodnotu

  2. Do pole Předmět vyplňte stručný název úkolu zachycující všechny důležité údaje. Nepište název úkolu VELKÝMI písmeny, se smajlíky :-) a s nadbytečnou interpunkcí!, protože to je považováno za nevhodné a povede to k přejmenování úkolu.

2. Popis úkolu

Nyní je potřeba popsat úkol tak, aby ho dobrovolník pochopil a mohl ho dobře splnit. K tomu využíváme mnemotechnickou pomůcku KARAT (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný).

Uzavřít do - termín úkolu

Popis lze provést bez formátování, případně využít nabídkovou lištu s tučným písmem, kurzívou, odrážkami, nadpisy (pokročilejší si mohou nastudovat syntaxi markdown).

3. Doplnění dalších údajů

Doplňující údaje

Nabídka úkolů pro dobrovolníky

A to je všechno přátelé! Nyní už umíte zadávat úkoly pro dobrovolníky. Tím se dá uvolnit obrovská síla lidí z celé republiky, kteří se mohou připojit k Pirátům a jako dobrovolníci pomáhat s naléhavými úkoly!