Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.

Zveřejňování smluv veřejných institucí slouží jako účinný protikorupční nástroj v různých zemích
světa (např. na Slovensku, v Gruzii, Kolumbii či ve Spojeném království), který umožňuje občanské
společnosti kontrolovat hospodárnost výdajů veřejné správy. Samotný proces publikování smluv
nemusí představovat velkou administrativní zátěž. Po technické stránce je možné nasadit vlastní
systém jako součást webu města, nebo využít již fungující portál Ministerstva vnitra.
Rada města může usnesením určit, jaké druhy smluv není nutné zveřejňovat. Mělo by se jednat o
smlouvy, u kterých veřejný zájem na zveřejňování není tak výrazný v porovnání s náklady, které by
přineslo zveřejňování vysokého počtu takových smluv (např. pracovní smlouvy níže postavených
zaměstnanců či pomocného personálu, smlouvy o pronájmu hrobového místa, atd..). Tyto smlouvy
má ale město nadále povinnost zveřejnit, pokud tak stanoví zákon o svobodném přístupu
k informacím.

Sledování úkolů  Detaily

otevřené uzavřené Celkem
Podání 0 0 0
Úkol 0 0 0
Naše žádost 0 0 0
Schůzka 0 0 0
Návrh 0 0 0
Dlouhodobý úkol 0 0 0

Všechny úkoly | Přehled | Kalendář