Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.

K tomu, aby byly prostředky využívány efektivně, je nutné při rozhodování uplatňovat ekonomická
kritéria a zajistit vysokou míru kontroly, a to jak institucionální, tak i laické, tj. kontroly ze strany
veřejnosti.
Velký prostor pro uplatnění laické kontroly představují rozpočty místních samospráv. Na rozdíl od
státního rozpočtu jsou problémy, které se zde řeší, obyčejnému člověku podstatně srozumitelnější
a následky jednotlivých kroků jsou rychleji viditelné. Ovšem k tomu, aby se občan mohl do
rozpočtového procesu účinně zapojit, musí být alespoň rámcově obeznámen s fungováním celého
systému

Sledování úkolů  Detaily

otevřené uzavřené Celkem
Podání 0 0 0
Úkol 0 0 0
Naše žádost 0 0 0
Schůzka 0 0 0
Návrh 0 0 0
Dlouhodobý úkol 0 0 0

Všechny úkoly | Přehled | Kalendář