Projekt

Obecné

Profil

Pravidla pro práci s Redmine

Rozdělení programových cílů

 • Každý bod z našeho programu je zadán do Redmine jako tracker (fronta) Programový cíl.
 • Každý cíl musí mít vyplněného řešitele a kategorii.
 • Pod jednotlivými programovými cíli se zadávají dílčí úkoly, které mají frontu "dlouhodobý úkol" nebo "úkol".
  • Je doporučeno zadávat co nejvíce pod úkolů, bude snadněji vidět posun plnění cíle.

Příklad správného zadání

 • Programový cíl zdravotnictví, bod Připravíme kraj na mimořádné události
  • Redmine -> Programový cíl Připravíme kraj na mimořádné události včetně popisu. Kategorie: Zdravotnictví, Řešitel: Petr Tomáš.
  • Zadání podúkolů (dílčích úkolů; tedy úkol a dlouhodobý úkol). Pozor, ve výchozím stavu je předvybrána fronta "programový cíl", tedy je třeba změnit nahoře jako první.
  • Úkol: COVID agenda a naše viditelnost v akci očkování.
  • Úkol: Online mapa s testováním, lékaři a přehled nabízených služeb.
  • Dlouhodobý úkol: Vytvoření krajských skladů zdravotnického materiálu -> Podúkol: Online evidence stavu jednotlivých skladů.

Procentuální plnění

 • Procenta hotovosti aktualizuje řešitel úkolu a cíle dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Procenta se nastavují zvlášť u úkolů i programových cílů.
 • Programové cíle se budou propisovat na web s procentuálním plněním.

Také k dispozici: PDF HTML TXT