Projekt

Obecné

Profil

Průvodce nového člena

Provádění nového člena Pirátskou stranou navazuje na grilování člena na schůzi krajského sdružení. Na této schůzi je mu také přidělen průvodce. O provádění může požádat také registrovaný příznivec, který se nemůže z různých důvodů stát členem. Níže budu mluvit o novém členovi nebo příznivci jako o nováčkovi (a to z důvodu stručnosti, bez pejorativního nádechu).

Průvodce nováčka je čestná funkce, kterou vykonává zkušený člen doporučený předsednictvem. Úkoly průvodce nováčka jsou:

1. Založit úkol na provedení nováčka

 • Průvodce eviduje všechny svoje nováčky a jejich pokroky v projektovém úkolovníku redmine, a to v projektu příslušného krajského sdružení jako soukromý úkol (informace nejsou veřejné).
 • Nejprve založí nový úkol podle návodu pro zakládání úkolů (nejde ale o úkol pro dobrovolníka, ale pro konkrétní osobu!)
 • V případě jakýchkoliv dotazů či problémů kontaktuje vedoucího personálního odboru Mikuláše Ferjenčíka

2. Předat uvítací balíček

 • Průvodce nováčkovi předá uvítací balíček, který obsahuje:
  • příručku nováčka,
  • Pirátský program,
  • tričko, samolepky, odznaky (dosud není připraven).
 • Seznámí nováčka s tím, jak bude provádění nováčka Pirátskou stranou vypadat, jak dlouho asi bude trvat a co je jeho cílem.
 • Průvodce se přesvědčí, že nováček nosí v peněžence aspoň jednu volnou přihlášku a byl vždy připraven na nabírání nových členů.

3. Diskuse o programu

 • Průvodce zjistí, které programové body jsou nováčkovi blízké a zajímají ho.
 • Seznámit nováčka s Pirátským programem, zodpoví otázky k Pirátskému programu, případně předat kontakty na lidi, se kterými může tyto programové body diskutovat, a ukáže mu internetové fórum, kde se o programu diskutuje a připravují se návrhy.

4. Základní informace o Pirátech

 • Průvodce ukáže nováčkovi internetovou stránku s rozcestníkem (zatím neexistuje)
 • Vysvětlí mu základní informace:
  • význam vlastní aktivity, hejna a zásluh,
  • organizace strany, orgány a krajská sdružení,
  • jak se hlasuje o volbách a usneseních celostátního fóra a v participativním rozpočtování,
  • jaké jsou používané technické systémy a jak spolu komunikujeme,
  • Pirátská netiketa (viz obsah příručky nováčka).

5. Zjištění zájmů a zapojení

 • Průvodce zjistí schopnosti, dovednosti, zájmy a jiné možnosti nováčka a zapíše je do seznamu dovedností (dosud neexistuje, proto je třeba sepsat je na papír a předat krajskému předsednictvu)
 • Představí nováčkovi projekty, na kterých se může podle svých schopností a zájmů podílet, a doporučí mu kontaktovat příslušné členy strany a předá mu na ně kontakty
 • Průvodce vytipuje aspoň jeden z úkolů pro dobrovolníky, ke kterému se nováček přihlásí a pomůže tak Pirátům (v případě problémů mu pomůže s jeho splněním a vykázáním).
 • Průvodce naučí nováčka zobrazit si jeho úkoly a další základní aktivity na redmine
 • Průvodce probere s nováčkem lokální situaci v městě, městské části nebo obci, kde žije a chtěl by se v ní politicky angažovat, doporučit mu kontaktovat člověka z příslušného místního sdružení nebo jiného člověka tam žijícího a předá mu na něj kontakty

6. Sdílení informací s okolím

 • Po zvládnutí těchto úkolů průvodce požádá nováčka, aby:
  • řekl o Pirátské straně také svým blízkým, přátelům či známým a podělil se s nimi o své dosavadní zkušenosti,
  • zeptal se jich, co na Piráty říkají,
  • a pozval je na schůzi nebo jinou akci.
 • Šíření informací o Pirátech v okolí nováčků je velmi důležité, protože hejno může růst pouze na okraji!

7. Zpětná vazba

 • Posledním úkolem průvodce je poděkovat nováčkovi za jeho pomoc se sdílením informací o Pirátech a probrat s ním:
  • jak se mu líbilo provádění Pirátskou stranou,
  • co bude chtít dále v Pirátské straně dělat (je dobré, aby se přihlásil na některý další úkol),
  • získat od něj zpětnou vazbu (co ostatní lidé říkají na Piráty, s čím měl jako nováček problémy apod.) a
  • zaznamenat tyto údaje do svého úkolu na provedení nováčka (viz první bod).

Každý průvodce by měl mít tento seznam v malíčku nebo si ho vytisknout a udělat si poznámku o splnění každého dílčího úkolu.

Také k dispozici: PDF HTML TXT