Průvodce nového člena

Provádění nového člena Pirátskou stranou navazuje na grilování člena na schůzi krajského sdružení. Na této schůzi je mu také přidělen průvodce. O provádění může požádat také registrovaný příznivec, který se nemůže z různých důvodů stát členem. Níže budu mluvit o novém členovi nebo příznivci jako o nováčkovi (a to z důvodu stručnosti, bez pejorativního nádechu).

Průvodce nováčka je čestná funkce, kterou vykonává zkušený člen doporučený předsednictvem. Úkoly průvodce nováčka jsou:

1. Založit úkol na provedení nováčka

2. Předat uvítací balíček

3. Diskuse o programu

4. Základní informace o Pirátech

5. Zjištění zájmů a zapojení

6. Sdílení informací s okolím

7. Zpětná vazba

Každý průvodce by měl mít tento seznam v malíčku nebo si ho vytisknout a udělat si poznámku o splnění každého dílčího úkolu.