Projekt

Obecné

Profil

Čas a priority

  1. Času bohužel nemáme nikdo neomezeně a zvláště pokud je člověk v zastupitelstvu jediný Pirát, nemůže stíhat všechno. Proto je důležité si co nejdříve ujasnit, kolik času chci komunální politice věnovat a podle toho si uspořádat priority.
  2. Je několik faktorů, které by se v úvahách o stanovení priorit měly objevit. V některých obcích je například koalice ochotná provádět pozitivní změny, i když návrhy přicházejí od opozice, a v jiných si s opozicí vytírají zadek. Někde se zase krade více a jinde méně. Proto v některé obci bude nejlepší strategií přemlouvat radní, ať zavedou transparentní účty či participativní rozpočtování, jinde to zase bude upozorňovat na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, podávání trestních oznámení atd.
  3. Zásadní je o své práci dobře informovat, medializovat ji. Bez většího zastoupení Pirátů v zastupitelstvu typicky příliš velké změny nevyvoláte, a bez dobré informovanosti voličů o vaší práci zase těžko dosáhnete úspěchu při příštích volbách. Proto je (zvláště z opozičních řad, kde člověk nemá takovou odpovědnost) lepší věnovat se kauzám, které jsou pro voliče zajímavé, než řešit technikálie, nad kterými strávíte spoustu času, ale nikdo se o tom nedozví.

Také k dispozici: PDF HTML TXT