Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Participativní rozpočet je demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz, kterým Česká pirátská strana financuje veřejně prospěšné dobrovolnické projekty. Každý člen si může připravit a přihlásit veřejně prospěšný projekt a svým hlasováním členové rozhodují o míře financování jednotlivých projektů.

Republikový výbor 31.11.2017 vyhlásil první kolo participativního rozpočtování roku 2017 v rámci České pirátské strany.

Konečný termín pro přihlášky je 12.12.2017, 24:00. K později podaným přihláškám nelze přihlížet.

Všechny relevantní odkazy najdete na rozcestníku participativního rozpočtování. Na hlasování o projektech v tomto kole budete předem upozorněni soukromou zprávou.

Nejdůležitější informace:

  • b) Rozpočtový strop v kole činí: 1.000.000 Kč
  • c) Počet hlasů každého člena: 7 hlasů
  • d) Částka připadající na jeden hlas: 500 Kč
  • e) Nejpozdější přípustný termín pro řádné ukončení projektu: 31.3. 2019
  • minimální výše projektu je 10 000,- Kč

Hodně kreativních nápadů a štěstí vám přeje administrativní odbor

Stránky pro sledování průběhu:

Sledování úkolů

otevřené uzavřené Celkem
Přihláška projektu 30 57 87
Úkol 4 17 21

Všechny úkoly | Kalendář