Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Projekt je určen výhradně pro evidenci schválení jednotlivých záměrů.

Záměry schvaluje:
do 10 000,- Kč - příslušný hospodář
do 100 000,- Kč - příslušné předsednictvo (veřejné hlasování)
nad 100 000,- Kč - příslušné fórum (tajné hlasování - fórum nebo helios)


Do názvu žádosti vždy uvádějte - "předpokládaný rok/měsíc záměru - MSK záměr - název záměru - schvalovatel"
Příklady:
"2018/01 - MSK záměr - Koupě tabule - Jiří Demel"
"2018/03 - MSK záměr - Piratecon Karviná - PKS MSK"

Pokud chcete schvalovatele (nebo jinou osobu) upozornit, zašrtněte jeho jmeno v kolonce "Sledování".


Plné znení předpisu: https://wiki.pirati.cz/rules/prah#schvalovani_zameru
Aktuální položky v rozpočtu MSK: https://wiki.pirati.cz/fo/hospodareni2018/rozpocty/moravskoslezsko/start

Sledování úkolů  Detaily

otevřené uzavřené Celkem
Podání 4 269 273

Všechny úkoly | Přehled