Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Tento projekt je uzevřený a je pouze pro čtení.

Projekt je určen výhradně pro evidenci schválení proplacení.

Proplacení vždy schvaluje příslušný hospodář rozpočtové jednotky, výhradně na základě již schváleného záměru.
Následně hospodář nebo jím pověřená osoba podává žádost o proplacení u FO.


Do názvu žádosti vždy uvádějte - "rok/měsíc žádosti - MSK proplacení - název záměru - hospodář"
Příklady:
"2018/01 - MSK proplacení - Koupě tabule - Jiří Demel"
"2018/03 - MSK proplacení - Piratecon Karviná - Jiří Demel"

Pokud chcete schvalovatele (nebo jinou osobu) upozornit, zašrtněte jeho jmeno v kolonce "Sledování".

Žádost musí obsahovat:

  • link na schvalený záměr
  • scan dokumentu, na základě kterého je možno určit proplácenou částku (účtenka, faktura atd.)
  • písemné vyčíslení požadované částky (musí být stejná nebo menší než v přiloženém dokladu)
  • písemné vyčíslení zbývajících financí v záměru (nesmí být menší než 0, jinak je potřeba schválit navýšení záměru).

Plné znení předpisu: https://wiki.pirati.cz/rules/prah#zadost_o_proplaceni

Sledování úkolů  Detaily

otevřené uzavřené Celkem
Podání 0 4 4

Všechny úkoly | Přehled