Projekt

Obecné

Profil

Strategický plán pražských Pirátů

Pražští Piráti se po pražském Magistrátu chystají na další zteče

Jsme Piráti v Praze a toto je strategický plán našeho krajského sdružení na příští 4 roky. Cílem plánu je uvědomit si, kde jsme a kam chceme dojít. Jsme krajské sdružení nejsilnější neparlamentní strany. Sdílíme poslání, hodnoty a otevřenosti. Cílem naší cesty je, abychom vyrostli, získali širokou podporu občanů a nezpronevěřili se ideálům.

Strategický plán je mapa na naši cestu. Shrnuje informace o volbách, soupeřích, hrozbách a příležitostech. Dáváme si v něm hlavní cíle v politice, marketingu a vnitřní organizaci. Součástí je i rozpočtový výhled, abychom na cestu měli dost peněz. Plán určuje měřitelné ukazatele, podle kterých sledujeme, zda jdeme správným směrem.

Strategický plán není propagační materiál pro voliče ani volební program. Je to pracovní dokument určený zejména Pirátským zastupitelům, senátorům, předsednictvu krajského sdružení a placenému aparátu. Má je inspirovat při strategickém i každodenním rozhodování. Tvoříme a aktualizujeme ho se zapojením členů z celého sdružení.

1. Poslání a hodnoty

Nabízíme Pražanům otevřenou politickou stranu, která vznikla zdola a vrací moc zpět do rukou občanů. Chceme zastupovat všechny lidi, kteří nesouhlasí s korupcí a ovlivňováním politiky nekalým lobbingem. Rozumíme moderní době a prosazujeme takové podmínky, aby v ní mohl každý člověk žít člověk svobodně, důstojně a rovnoprávně.

Posláním našeho krajského sdružení je dávat dohromady Piráty z Prahy, ať už jsou to zastupitelé z Magistrátu nebo z městských částí, senátor Libor Michálek zvolený za Prahu 2 a 3 anebo řadoví členové a příznivci. Podílíme na společném prosazování Pirátského programu, který máme rozpracovaný v Pirátských prioritách pro Prahu a programových tezích senátora Libora Michálka.

Svobodu Internetu proti smlouvě ACTA jsme ubránili v roce 2012 v Praze i Evropě

Hodnoty vycházejí z celostranického dokumentu Pirátský klíč.

Jsme:

 • Otevření
 • Moderní
 • Neohrožení
 • Věcní
 • Osobití
 • Svobodomyslní
 • Soudržní

2. Upoutávka pro voliče

Každý Pirát musí umět voliči vysvětlit, co děláme a proč potřebujeme jeho hlas

Každý Pirát má vlastní jedinečnou motivaci, proč se k nám přidal. Nebojte se tedy přizpůsobit výše uvedené poslání tomu, čemu věříte a vysvětlit ho názorně lidem kolem sebe. Právě vy jste pro ně tým nejlepším mluvčím. Pokud tě nic nenapadá, může se ti třeba hodit pár následujících vět:

Ta pražská politika, to je teda něco. Teď ale máme v pražském zastupitelstvu 4 Piráty! Slyšeli jste už o tom? Řešíme Opencard, kontrolujeme smlouvy, bráníme zeleň před developery... Jsme jedna z mála politických stran, kde si člověk vezme tričko s logem strany a nemusí se stydět...
A koho budete volit vy?

3. Kultura otevřenosti

Otevřené dveře znamenají, že vítáme všechny, kdo nám chtějí konstruktivně pomoci

Otevřenost je naší základní organizační kulturou:

 • Otevřená komunita. Do Pirátů aktivně nabíráme nové členy, dobrovolníky i příznivce, kteří s námi sdílejí společné cíle. Lidé jsou aktivní, jen když je daná věc baví a vidí v ní smysl – a přesně takovou realizaci jim nabízíme.
 • Otevřená výběrová řízení. Není rozhodující, zda je někdo zkušený člen Pirátů anebo se dosud pohyboval mimo stranu. Oba mají šanci účastnit se otevřených výběrových řízení na obsazovaná místa. Otevřená výběrová řízení zajišťují, že danou věc dělá člověk, který ji umí a chce dělat a který je pro ní zapálen.
 • Otevřené primární volby. Kandidátní listiny sestavujeme v primárních volbách, ve kterých mohou kandidovat i místní občané. Lídr by měl být zkušený Pirát, který vytipuje a osloví nezávislé osobnosti.
 • Otevřenost veřejnosti. Krajské sdružení má pravidelné schůze, termíny jsou v kalendáři sdružení. Pořádáme i další veřejné akce, např. přednášky a happeningy. Všechny veřejné materiály máme na Internetu ke stažení a dalšímu šíření.

Otevřenost ale taky vyžaduje, abychom okamžitě zasáhli proti chování, které odrazuje nebo demotivuje ostatní členy!

4. SWOT analýza

Využijeme silné stránky a příležitosti, zlepšíme slabé stránky a omezíme rizika hrozeb

S – Silné stránky

 1. Čestnost, autenticita a transparence
 2. Dobrá parta lidí a velké nasazení členů
 3. Levná kampaň
 4. Přímá demokracie a rychlá zpětná vazba
 5. Stabilní finanční zdroje od státu
 6. Internetové fungování
 7. Rozumíme mladé generaci

W – Slabé stránky

 1. Neúplné pokrytí městských částí
 2. Dojem strany jednoho tématu, nálepky (recesisti, huliči, stahovači)
 3. Nezkušenost v administrativě a provozu, online diskuse o banalitách
 4. Ponižování a demotivace dobrovolníků
 5. Slabší mediální prezentace, chybí krajský web a newsletter
 6. Nejsme zatím vnímáni jako osobnosti schopné řídit město

O – Příležitosti

 1. Volby a efekt sněhové koule
 2. Protestní hlasy, voliči ANO, KSČM, TOP09, prvovoliči, nevoliči
 3. Zájem nových dobrovolníků a členů, crowdsourcing
 4. Zájem dárců, fundraising a crowdfunding
 5. Využití zkušeností z Islandu
 6. Účast v radě a možnost stát se lídry pražské politiky
 7. Zapojení komunity svobodného software

T – Hrozby

 1. Velká politická chyba nebo diskreditace
 2. Rozvírání nůžek mezi volenými funkcionáři a sdružením
 3. Řešení vnitřních sporů přes média
 4. Semele nás systém
 5. Malá mediální pozornost, nezáživná témata
 6. Vyhoření aktivních lidí

5. Vize sdružení a klíčové ukazatele

Piráti na mezinárodní konferenci v Praze

V roce 2016 jsme relativně malá, nadějná, ale málo známá politická strana. Rozumíme informatice, z opozice upozorňujeme na podezřelé věci a občas zabráníme přijetí špatného návrhu.

Naměřené ukazatele:

 • voličská podpora v Praze v roce 2014 cca 5 % hlasů (celostátně 3 %), někteří lidé si nás stále spojují se stahováním, alternativou, anarchismem a konopím
 • 4 zastupitelé v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a 9 zastupitelů v městských částech, 1 senátor Libor Michálek
 • zastupitelé se profilují jako mladí kluci, kteří rozumí informatice a odhalují korupční kauzy na Magistrátu
 • zastavili jsme několik velkých problémů (ACTA, autorský zákon, omezení činnosti Kleslové), ale prochází nám málo konstruktivních návrhů (zveřejňování smluv, obsazování dozorčích rad)
 • cca 83 členů a 3 místní sdružení, aktivní jen Praha 6 a 10, velká část nově přijatých členů je brzy neaktivní a odpadne
 • cca 70 lidí se podílí na rozdávání Pirátských novin Pražanům

Naše vize krajského sdružení spočívá v tom, že chceme růst, zapojit více lidí a mít mandát k prosazení našeho programu. V roce 2020 chceme být respektovaná strana s širokou podporou občanů, která se nezpronevěřila svým ideálům a otevřenost prosazuje z vládnoucí pozice.

Měřitelné ukazatele, podle kterých průběžně zjišťujeme, zda se k naší vizi přibližujeme:

 • voličská podpora v roce 2020 ve výši cca 12 % hlasů, bezpečně nad uzavírací klauzulí
 • lidé si spojují Piráty s přípravou konstruktivních návrhů a věcným řešením problémů Prahy, např. Opencard
 • v roce 2020 jsou zvoleni 3 senátoři, 2 poslanci v Praze, 1 europoslanec, 7 zastupitelů v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a zastupitelé za Piráty aspoň na 20 městských částech
 • zastupitelé Pirátů jsou nezkorumpovaní a mají zkušenosti, aby dokázali vést město
 • rychlá a dobře fungující vnitřní administrativa, profesionální plánování a vyhodnocení aktivit, abychom přitahovali dobrovolníky a udrželi konstruktivní atmosféru
 • cílem není zvýšit počet členů za každou cenu, ale zlepšit proces přijímání členů, zejména přitáhnout, zapojit a udržet ty schopné, čestné a konstruktivní, kteří sdílejí Pirátské ideje
 • cca 15 místních sdružení, která jsou samostatně aktivní, nejméně 150 lidí podílejících se na kampani

Klíčové ukazatele

 1. preference v průzkumech, volební výsledek a počet zvolených funkcionářů
 2. počet prosazených významných návrhů z Pirátského programu
 3. počet aktivních místních sdružení a počet pokrytých městských částí
 4. počet dobrovolníků podílejících se na rozdávání Pirátských listů
 5. každoroční dotazník členům a hodnocení činnosti na schůzích
 6. počet výstupů v médiích, zejména v televizních zprávách, pozitivní/negativní vyznění
 7. oblíbenost lídrů ve veřejném mínění

6. Okolní podmínky

Věková struktura obyvatel Prahy
Zdroj: Geoportál hl. m. Prahy

Demografické podmínky v Praze

 • v Praze je 920 tis. oprávněných voličů; volební účast v komunálních volbách byla naposledy 38 %, tj. cca 1 zastupitel na 5000 voličů
 • podle předvolebních průzkumů v roce 2014 měli Piráti v Praze volební potenciál 8 %, skutečný volební výsledek odpovídal 5 %
 • 70 % voličů se zajímá o komunální politiku, tradičně chodí volit spíše starší a vzdělanější občané, měsíc před volbami není rozhodnuta zhruba pětina občanů zdroj
 • žáci středních škol jsou Pirátům velmi nakloněni, v Praze ve studentských eurovolbách dostali Piráti 17 % před vítěznou TOP 09 s 24 % hlasů; Piráti jsou silní jak mezi studenty gymnázií, tak mezi studenty středních škol a učilišť zdroj
 • v Praze je cca 250 tis. důchodců a invalidních důchodců, cca 3% nezaměstnanost, voliči jsou naladěni spíše pravicově (historicky vítězila ODS a TOP 09)
 • v Praze nastává odklon od historicky úspěšné pravice (ODS, TOP 09) a naopak posiluje ANO
 • na městských částech začínají fungovat první alternativní koalice (např. Změna pro Prahu 11, Praha 7)
 • z Pirátských témat lidi zajímají boj proti korupci, zadávání veřejných zakázek, digitální gramotnost nebo přímá volba primátora
 • polovina voličů stále získává informace z televize a další čtvrtina z Internetu

Strategicky významné události

Následující čtyři roky budou plně ve znamení každoročních voleb. Volby přitahují velký zájem široké veřejnosti, který je třeba maximálně využít.

říjen 2016

senátní volby (Praha 6, 10, 11)

 • chceme postavit aspoň 2 kandidáty v Praze
 • v senátních volbách následujeme osvědčený politický příklad našeho senátora Libora Michálka: vybíráme dostatečně známé osobnosti a sestavujeme jednorázové koalice na jejich podporu s cílem sestavit senátní klub Pirátů

krajské volby v ostatních krajích

 • chceme pomoci ostatním krajům předáváním zkušeností
 • generálka na sněmovní kampaň 2017

říjen 2017

sněmovní volby

 • jde o klíčové volby, neboť na nich závisí vnímání celé strany
 • chceme získat aspoň 5 % v celé republice, dostat se do Sněmovny, a mít 2 poslance v Praze, naposledy jsme získali 2,8 %
 • počet hlasů je klíčový pro financování sdružení, protože s volbami je spojen velký příspěvek na úhradu volebních nákladů, který se mezi krajská sdružení rozpočítává úměrně podle počtu hlasů
 • lze očekávat velkou kampaň a nárůst dobrovolníků a zájemců o členství

leden 2018

prezidentské volby

 • je vhodné představit koaličního kandidáta podpořeného občanskou peticí
 • sbírání podpisů pod petici lze brát jako přípravu na následující komunální volby

říjen 2018

komunální volby

 • zastupitelé v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a zastupitelé v městských částech budou obhajovat mandát
 • Praha je nejsilnější Pirátský kraj v republice a kontakt s občany na úrovni městských částí může pomoci i v dalších volbách

senátní volby (Praha 2, 4, 8)

 • mandát bude obhajovat senátor Libor Michálek a lze postavit i další kandidáty

květen 2019

eurovolby

 • v posledních volbách jsme těsně neuspěli, ale měli jsme velmi dobře nakročeno s výsledkem 4,8 %, který byl nejlepší napříč Pirátskými stranami v celé EU
 • z hlediska mezinárodního Pirátského hnutí jde o důležité volby, přičemž lze na úrovni EU prosazovat naše celoevropská témata
 • je vhodné zvážit předávání know-how ostatním Pirátským stranám v Evropě, recyklovat základ programu a kampaně (symboly hnutí po celé Evropě)

říjen 2020

senátní volby (Praha 1, 5, 9)

krajské volby v ostatních krajích

7. Srovnání s ostatními politickými stranami

Výsledky voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2014 (zdroj: Česká televize)

ANO

 • 22,1 %, kvůli slabému postavení primátorky Krnáčové a neschopnosti zastupitelů spíše ztrácí, voliči se ale řídí celostátní politikou ANO
 • Silné stránky: Strana marketingového typu, peníze, schopnost přizpůsobit se (mediálně se někteří představitelé strany distancovali od Kleslové)
 • Slabé stránky: Neschopnost, roztříštěnost, nedemokratičnost, podezřelé vazby (Kleslová)

TOP 09

 • 20,1 %, po volbách se rozpadla, Hudeček odešel, čímž ztratili část voličů
 • Silné stránky: Hlavní pravicová strana (Praha má pravicový elektorát), zkušenost z vlády
 • Slabé stránky: Podezřelé vazby, nevhodné chování na zastupitelstvu, odešel lídr

Trojkoalice

 • 11,2 %, obratnou politikou a prosazením cílů získává podporu (zlevněná MHD, hazard), Stropnický se zviditelnil díky stavebním předpisům
 • Silné stránky: Vysoký koaliční potenciál, étos
 • Slabé stránky: Roztříštěnost, přecházení mezi tábory, chybí lídr

ODS

 • 11,0 %, snaží se nabrat hlasy jako vydatná opozice Krnáčové a budovat pověst o reformované ODS, stáhla se na městské části
 • Silné stránky: Reformovala se, čitelnost, silná pozice na městských částech
 • Slabé stránky: Velmi špatná pověst z doby primátora Béma, podezřelé vazby, nevhodné chování, programové úlety (privatizace všeho), chybí lídr

ČSSD

 • 10,4 %, maximálně zpeněžuje svojí moc a konexe, voliče chlácholí pomocí sociálních témat (rodinná politika, sociální politika apod.), skalní voliči jsou imunní vůči korupční pověsti pražské ČSSD, řídí se podle celostátní politiky
 • Silné stránky: Schopnosti, zkušenosti a vazby, peníze, jednotné vystupování
 • Slabé stránky: Nedůvěryhodnost, pravomocně odsouzený podvodník Karel Březina a další šíbři, vnitřní napětí zájmových skupin, podezřelé vazby, hrozba trestního stíhání, nereformovanost, chybí lídr

KSČM

 • 5,9 %, má tvrdé jádro mezi skalními příznivci levice, pomalu ale vymírá a v Praze ztrácí
 • Silné stránky: Jednota, velký počet lidí vzpomínající na komunismus, čitelná levice
 • Slabé stránky: Nulový koaliční potenciál, závislost na ČSSD, špatná pověst, zaostalost, stalinistka Semelová

Jedinečné příležitosti

 • Mít silného lídra
 • Oslovit a trvale zaujmout nespokojené voliče ostatních stran, nevoliče a protestní voliče
 • Po rozpadu ANO a TOP09 nabídnout pevnou a soudržnou stranu
 • Zachovat si dobrou pověst a koaliční potenciál s novějšími stranami

Klíčová konkurenční výhoda: Jediná rozumná a nezkorumpovaná politická strana

8. Voliči

Potřeby voliče

Musíme znát a respektovat potřeby voliče. (Voličem rozumíme občana s volebním právem, ačkoliv se třeba volby zrovna nekonají.) Při sestavování kandidátek, volbách, mediálních výstupech a práci na radnici či v senátě od nás voliči chtějí jediné – abychom odváděli nejlepší práci. To znamená:

 • měli zkušenosti, měli rozumný program pro zásadní oblasti a nedali se koupit,
 • rychle se vypořádali s problémy a nehádali se mezi sebou uvnitř strany (či koalice, pokud to není k prosazení programu),
 • udělali maximum pro prosazení Pirátského programu a
 • pravidelně voliče informovali o své práci jazykem, kterému rozumí.

Volič bude rád, když ho dobrou prací přesvědčíme, a odpadne jeho dilema, koho volit :-)

Jsme strana téměř pro všechny

 • Voliče dělíme na cílové skupiny. Cílové skupiny tvoří lidé s podobnými vlastnostmi a potřebami, na které cílíme naše kampaně.
 • I když jsou Piráti tradičně spojováni s mladou generací, své příznivce máme i mezi starší generací (která si pamatuje potlačování svobody za komunistického režimu). Všichni voliči mají hlas stejné váhy a nechceme nikoho diskriminovat na základě věku, pohlaví nebo etnika. Nevymezujeme se ani v pravolevém spektru.

Piráti už dávno nejsou stranou jednoho tématu zaměřenou jen na Internet. Jsme stranou přímé demokracie a cílíme na téměř všechny skupiny voličů. Pomyslným středem jsou voliči sociálně liberálního smýšlení v nižší střední třídě nevyhranění na pravolevé škále. Všechna sdělení zaměřená na ostatní cílové skupiny by měla být přijatelná pro tuto cílovou skupinu.

 • Víme, že s velkou částí našeho programu souhlasí většina lidí. Chceme, aby všechny smlouvy veřejných institucí visely na Internetu, aby Praha aktivně vyšetřovala zodpovědnost za kauzu Opencard, aby mohli lidé přímo volit primátora Prahy, aby byl autorský zákon aktualizován pro tvorbu v digitálním věku. Souhlas většiny voličů s naším programem je předpoklad toho, abychom se stali velkou stranou.
 • Naše cílové skupiny voličů nevycházejí tolik z demografických kritérií, jako spíš z chování, sociální třídy a hodnot voličů. V podstatě cílíme na všechny segmenty společnosti s určitými výjimkami. Naše publikum čítá cca 70 % voličů, a proto musíme v marketingové strategii tyto lidi dobře segmentovat a vhodně jim přizpůsobit kampaň.
 • Výjimkou jsou skupiny, které zastávají hodnoty neslučitelné s naším programem (autoritáři, korupční skupiny, extrémní konzervativci a jiní extrémisti, rasisti). Není naším cílem získat každého. Vůbec nic si neděláme z kritiky těch, o které nestojíme, naopak ji bereme jako povzbuzení.
 • Čas od času se může stát, že Pirátská strana bude mít jiný názor, než zbytek veřejnosti (např. ochrana občanských práv a svobod). V takovém případě ani nemlčíme, ani nekřičíme (pokud to není opravu třeba!), ale věcně vysvětlujeme náš názor, snažíme se pochopit pocity lidí a zklidnit jejich obavy (např. problém migrace).

Pozvolné přesvědčování voliče

Když chlap balí ženskou, většinou na ní nevybalí všechno hned na prvním rande. Ani my nechceme být nátlakoví. Zakládáme si na tom, že jsme přístupní i jiným lidem než příznivcům. Z takových lidí se mohou stát příznivci a voliči v budoucnu, když uvidí, že děláme věci dobře.

V práci s cílovou skupinou voličů vycházíme z marketingového postupu see-think-do-care. Tento postup od sebe odlišuje voliče či příznivce podle fáze jejich volebního uvažování:

 1. občan = člověk, kterého politika nezajímá, ale má volební právo (cca třetina až polovina vůbec nechodí volit)
 2. váhající volič = člověk, který zvažuje, kterou politickou stranu volit nebo s ní sympatizovat (měsíc před volbami je cca pětina voličů nerozhodnutých)
 3. rozhodnutý volič Pirátů = volič, který se rozhodl, že půjde k volbám, hodí to Pirátům, veřejně nás podpoří nebo se stane příznivcem
 4. skalní volič Pirátů = opakovaně volil Piráty v několika volbách nebo s nimi dlouhodobě sympatizuje

Marketingová strategie přiřazuje k jednotlivým fázím vhodné kanály a metriky.

9. Oblasti rozvoje

Tento plán vymezuje tři základní oblasti, ve kterých potřebujeme jasnou strategii, abychom dosáhli naší vize. Je třeba, aby krajské sdružení věnovalo všem těmto oblastem srovnatelnou pozornost.

Poctivá politika

Senátor Libor Michálek zvolený za Piráty, KDU-ČSL a Stranu zelených

Předpokladem dobrého výsledku a rozvoje krajského sdružení je dělat poctivou a občanům otevřenou politiku na všech úrovních.

 • Zásadní politická rozhodnutí rozmýšlíme z hlediska celkové strategie, případně používáme nástroje strategického plánování. Vymýšlíme strategii pro co nejlepší výsledek.
 • Navazujeme partnerství, dobré vztahy a spojenectví s neziskovými organizacemi, jinými politickými stranami, lokálními hnutími a dalšími subjekty, které brání veřejný zájem nebo s námi mají společné cíle, případně jejich takto smýšlejícími jednotlivými členy. Dáváme dohromady zastoupení Pirátů v městských částech podle místních podmínek. Vytvoříme vzorovou partnerskou smlouvu a aktivně nabídneme partnerství důvěryhodným místním iniciativám.
 • Jdeme do každých voleb, kde to má smysl a jsme si jisti dobrou kandidátkou (vynecháme nanejvýš některé senátní volby a městské části). Ke každým volbám nejpozději půl roku předem krajské předsednictvo jmenuje volební štáb a uspořádá primární volbu lídra. Tito lidé zodpovídají za dané volby, mají přidělený rozpočet a kompetence a řídí volební kampaň v rámci projektové struktury (viz vzorový úkol #1961).
 • Za uskutečňování politiky v Senátu, zastupitelstvech a ve sněmovně jsou odpovědní volení zástupci, kteří se řídí schválenými dokumenty. Důvěřujeme jejich úsudku, předpokládáme dobrou vůli a diskutujeme o názorech uvnitř strany.
 • Krajské sdružení zajistí každému senátorovi zvolenému s naší účastí Pirátského asistenta na částečný úvazek. Tito asistenti budou tvořit senátní tým.

Marketing posilující důvěru

Loď Pirátů Praha volí jinak před Pražským hradem

Z celostranických dokumentů jsme se inspirovali zejména Pirátskou identitou a v ní uvedenými dokumenty.

 • Hlavní společná témata, která tvoří jádro kampaní na všech úrovních, jsou otevřenost (přístup k informacím) a trafiky v dozorčích radách městských a státních firem. Další prioritní témata si vyberou zvolení zástupci (např. boj proti korupci, dodržování práva, spolurozhodování). Témata je v kampani třeba konkretizovat.
 • Média se zajímají více o názory politiků než o stranický aparát. Proto mluví k občanům do médií Pirátští politici přímo zvolení do funkce občany, zejména lídr. Podrobné fungování se řídí marketingovou strategií (#1253), jejíž provádění má na starosti mluvčí.
 • Vedeme permanentní kampaň, při které voliče informujeme o tom, co pro ně děláme v zastupitelstvech a v Senátu. K tomu je dobré vydávat např. každoroční Pirátské listy.
 • Pirátství není anarchie. Kdyby Piráti na lodi nebyli koordinovaní, tak by moc daleko nedopluli. Nechceme ztroskotat jako Piráti v Německu, a proto vystupujeme navenek jednotně a máme potřebnou disciplínu, zejména když si lidé naše vyjádření spojují se stranou. Vedení jde příkladem v tom, že se veřejně nehádáme, nepomlouváme se, naše sdělení se drží jedné komunikační linky, jednoho mediálního plánu a grafická prezentace vychází ze společného základu. K tomuto účelu bude vytvořena brožura pro nováčky (#1825) a grafický manuál krajského sdružení (#1765).
 • Na druhou stranu nejsme ani pražská buňka pionýrů, máme různé názory a věcně o nich diskutujeme a hledáme nejlepší řešení. To dodává mediálnímu vystupování další živou sílu a osobitost. Pokud se neshodneme, stanovisko se odhlasuje, prezentujeme výsledek a jede se dál. Tím, že jeden názor nezískal podporu většiny, se nehroutí svět.
 • Směrem k veřejnosti je klíčovým systémem web krajského sdružení (#933), přes který komunikujeme s veřejností a který je zároveň rozcestníkem pro všechny další technické systémy. Faktem je, že největší základnu pro trvalé informování (zejména skalních příznivců a médií) máme na Facebooku, což chceme patřičně využít.

Efektivní organizace

Demonstrace proti řediteli odboru památkové péče pražského Magistrátu Kněžínkovi

Organizace musí fungovat rychle a jednoduše a plnit svůj účel, tj. abychom si díky ní navzájem poskytovali oporu a podporu pro Pirátskou politiku a aktivismus. Přínosem člena není pasivní přijímání informací na fóru a schůzích, ale aktivní úsilí, např. vzít si na starost živé téma v zastupitelstvu městské části, zorganizovat akci či splnit důležitý úkol. Piráti usilují o to, aby členové měli sebedůvěru, nebáli se vyjádřit svůj názor (pokud možno bez osobních výpadů) a nebáli se rozhodovat.

 • Krajské předsednictvo stojí v čele sdružení, hospodaří s rozpočtem, koordinuje vedoucí týmů, kontroluje placené lidi a plní další úkoly, které má podle vnitřních předpisů (#1975).
 • Krajské předsednictvo dává podle databáze dohromady sousedy v jedné čtvrti, vyhledává dostatečně velké místní skupiny a pomáhá jim, aby založily místní sdružení (#2574), případně se přidaly k partnerské iniciativě nebo ke spádovému místnímu sdružení. Pro tento účel vydáme příručku místního aktivisty, uděláme školení členů a oslovíme příznivce uložené v našich databázích.
 • K vnitřní organizaci používáme projektový systém redmine, newsletter a diskusní fórum, které spravuje technický správce (#1974). Tyto systémy jsou pravidelně udržovány v podobě, která je přívětivá pro nováčky a zároveň utužuje dobrou kulturu a motivuje ke spolupráci.
 • Krajské sdružení Praha chce jen takovou byrokracii, která je potřebná k naší otevřenosti. Taková byrokracie musí být dobře zdokumentovaná, rychlá, profesionální a vstřícná. Proto za ni zodpovídá krajský manažer, jehož úkolem je, aby ji ostatní pocítili co nejméně.
 • Schůze krajského sdružení zasluhují v budoucnu pečlivější přípravu, aby byly atraktivním mixem vzdělání a výcviku aktivistů, oslovování členů a příznivců s konkrétními úkoly, veřejného ocenění zásluh, informování o aktualitách a volného prostoru pro konstruktivní a spontánní diskusi a nové nápady.
 • Vedení se na Pirátském fóru i naživo snaží o udržení dobré atmosféry, otevřeného a férového jednání podle [návodu pro vedení](https://redmine.pirati.cz/projects/po/wiki/Jak_vést_piráty) a [Pirátské netikety](https://redmine.pirati.cz/projects/po/wiki/Pirátská_netiketa). Politika je velmi kreativní činnost, a proto potřebuje svobodu – uplatňujeme principy svobodné organizace
 • Koordinaci dobrovolníků, proaktivní vyhledávání lidí, interní komunikaci, nábor a nováčky (#1843) má na starosti koordinátorka dobrovolníků (#2309), která se řídí dobrovolnickou strategií (#238). Nábor proběhne s volební kampaní a teprve potom, co koordinátorka zajistí hladké přijímání členů a zaškolení nováčků. Nováčkům individuálně doporučujeme vhodný způsob zapojení (zapojení do projektu, dobrovolnictví, členství apod.).

10. Týmová spolupráce

Tým ustojí i to, kde by jednotlivec upadl

Krajské sdružení se zakládá na nadšencích, kteří dávají svou energii společným cílům. Autorita vyplývá z iniciativy a zásluh, nikoliv z moci či známostí. (Viz také Příručka nováčka.) Rozhoduje ten, kdo má iniciativu a nejlepší znalost problému.

Základem je jasné rozdělení úloh, aby každý věděl, na koho se má obrátit:

 • krajské předsednictvo (#1975) s krajským manažerem (XXX),
 • koordinátorka dobrovolníků (#2309), správce systémů (#1974) a fundraiser (#1788),
 • předseda zastupitelského klubu (#1973), mluvčí (#1100) a zveřejňovač klubu (#1972),
 • senátor a asistent senátora (XXX),
 • v době voleb také volební štáb a volební manažer (vzorové úkoly #2564, #2568).

Spolupracujeme podle potřeby a tvoříme dočasné a trvalé týmy:

 • tým krajského předsednictva vedený předsedou sdružení,
 • tým zastupitelského klubu vedený předsedou klubu,
 • tým v Senátu vedený pověřeným asistentem senátora,
 • tým průvodců nováčků vedený koordinátorkou dobrovolníků.

Pro utužení vztahů pořádáme pravidelně teambuildingy (#1763) vedení a sdružení.

11. Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled sdružení je zpracován v návaznosti na strategický plán. Rozpočtový výhled se připravuje kvůli tomu, abychom měli trvalé udržitelné financování, nedostali se do dluhů a věděli, kolik peněz si můžeme dovolit dát do letošní kampaně a kolik si musíme ušetřit na příští roky.

Předkládaný rozpočtový výhled v souladu s Pirátským programem předpokládá vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet a ohledně očekávaných příjmů je sestaven konzervativně, snad s výjimkou relativně optimistického zisku 7 mandátů v příštích volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Skutečné příjmy budou při zvolení do poslanecké sněmovny podstatně vyšší (za předpokladu zvolení 2 poslanců v Praze jde o nezahrnutý příjem 855 tis. Kč na poslance a dále podíl na stálém příspěvku).

V rozpočtovém výhledu jsou rozvrženy peníze na všechny další volby, zejména na sněmovní volby 2017 (u kterých čekáme vysoký podíl spolufinancování z celostranického rozpočtu) a komunální volby 2018. Zároveň v rozpočtovém výhledu počítáme s penězi na senátní volby, ve kterých chceme stavět kandidáty, kteří mají šanci vyhrát, díky čemuž budou prostředky vložené do kampaně návratné. U některých položek (např. kampaně a pirátské centrum) je počítáno s kofinancováním z celostátních prostředků (např. participativní rozpočet strany, dotace mediálního odboru či předsednictva), ale výhled zachycuje pouze část financí krajského sdružení Praha. Navrhujeme relativně nízký rozpočet pro další akce, protože se ukázalo, že nejsou finančně náročné a že předchozí rozpočty byly nadsazené.

Rozpočtový výhled také počítá s výdaji na placené funkce (zastupitelé hl. m. Prahy, krajský manažer, volební manažer, koordinátorka dobrovolníků, asistenti senátora apod.). Cílem je pracovat zodpovědně ve funkcích, do kterých jsme byli zvoleni, snížit byrokracii pro normální členy jejím převedením na krajského manažera, a zapojit členy a příznivce do atraktivních Pirátských dobrovolnických aktivit. Odhad výdajů je i zde konzervativní, neboť např. zastupitelé mohou být uvolněni, čímž se sníží výdaje z rozpočtu krajského sdružení.

Rozpočtový výhled je zpracován s ohledem na platnou legislativu, zejména zákon č. 424/1991 Sb., o politických stranách, a dále v souladu s vnitřními předpisy, zejména rozpočtovými pravidly. Pokud dojde ke změně těchto směrodatných dokumentů, je třeba rozpočtový výhled neprodleně aktualizovat. Rozpočtový výhled je dále třeba pravidelně aktualizovat každý rok s předkládáním krajského rozpočtu.

Rozpočtový výhled je v příloze.

12. Uskutečňování plánu

Lídr Pirátů v Praze Jakub Michálek na Zastupitelstvu

 • Strategický plán každý tým každoročně rozpracovává do akčního plánu neboli verze uchovávané v redmine. V něm důsledně plánujeme priority a termíny úkolů. Akční plán a jeho měřitelné ukazatele vyhodnocujeme ve výroční zprávě.
 • Strategický plán není vytesán do kamene. Naopak pokud se změní okolnosti, nesmíme se bát ho změnit při zachování idejí, na kterých Pirátské hnutí vzniklo. Dílčí úpravy může provést kdokoliv, kdo je k tomu kompetentní.
 • Nejméně jednou za rok kolem začátku nového kalendářního roku krajské fórum projednává aktualizaci strategického plánu.

Doporučená literatura:

 1. Pirátská strana: Příručka Piráta
 2. Pirátská strana: Pirátská identita
 3. Rick Falkvinge: Swarmwise
 4. Forbes: How to write a Strategic plan
 5. Klára Vlachová: Stratifikace, zaměstnanecký sektor a volební chování

Také k dispozici: PDF HTML TXT