Projekt

Obecné

Profil

Plán

zastupitelstvo hl. m. Prahy - Měsíční plán 2016-10

otevřený

více než 4 roky(ů) pozdě (06.11.2016)

Plán na říjen 2016

90%

32 úkolů   (29 uzavřených3 otevřených)

zastupitelstvo hl. m. Prahy - Měsíční plán 2016-11

otevřený

více než 4 roky(ů) pozdě (04.12.2016)

0%

3 úkolů   (0 uzavřených — 3 otevřených)

Zasíťování Prahy

otevřený

více než 4 roky(ů) pozdě (01.01.2017)

Lépe zapojíme lidi a rozvineme síťě po městských částech

100%

31 úkolů   (29 uzavřených2 otevřených)

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Kvalitní vnitřní fungování úřadu

otevřený

32%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Praha 12 - Moderní město

otevřený

46%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Praha 12 - Otevřená radnice

otevřený

zastupitelstvo hl. m. Prahy - Otvírání města

otevřený

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Transparentnost a protikorupční opatření magistrátu

otevřený

46%

10 úkolů   (0 uzavřených — 10 otevřených)

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Transparentnost a protikorupční opatření příspěvkovek

otevřený

26%

3 úkolů   (0 uzavřených — 3 otevřených)

Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 - Transparentnost a protikorupční opatření společností

otevřený

14%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Praha 12 - Územní rozvoj, bydlení a sociální služby

otevřený

50%

8 úkolů   (0 uzavřených — 8 otevřených)

Praha 12 - Školství, sport a volný čas

otevřený

28%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Praha 12 - Životní prostředí

otevřený

65%

8 úkolů   (0 uzavřených — 8 otevřených)