Projekt

Obecné

Profil

Přehled

Tento podprojekt bude sloužit pro evidenci a kontrolu práce koordinátora.
Přes tento podprojekt se bude koordinátorovi zadávat práce a úkoly.

Sledování úkolů  Detaily

otevřené uzavřené Celkem
Úkol 0 12 12
Programový cíl 0 0 0
Schůzka 0 0 0
Dlouhodobý úkol 4 2 6

Všechny úkoly | Přehled | Kalendář