Projekt

Obecné

Profil

Přihláška projektu #21391

Podpora komunitního klubu Budík

Přidáno uživatelem Jan Kranda před asi 2 let. Aktualizováno před téměř 2 roky.

Stav:
Odmítnutý
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Cílová verze:
Začátek:
25.06.2019
Uzavřít do:
01.12.2019
% Hotovo:

10%

Orgán:
Republikové předsednictvo
Věcné podmínky:

Projekt Budík díky nyní disponuje základním vybavením nezbytným k provozování své činnosti. Pro rozšíření počtu, především, venkovních akcí a pro jejich zkvalitnění potřebuje zázemí pro účinkující v podobě stanu, dále skládací lavičky pro diváky a zvukovou aparaturu odpovídajícího výkonu.

Veřejně prospěšný účel:

Jedná se o službu veřejnosti v podobě provozování komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík v Žatci. Filosofií projektu je jednak realizovat vlastní aktivity a akce pro veřejnost, a jednak, a to zejména, prezentovat prostor jako platformu pro realizaci vizí přímo z řad veřejnosti s hlavním cílem přispět k oživení města, jeho obyvatel, širšího okolí a zatím málo využívané části městského historického jádra. Provoz klubu je od začátku realizován dobrovolníky, kteří pro tento účel založili neziskovou organizaci typu spolek, Budík, z. s. (IČ 04553900), dále jako stálý personál je využíván pracovník získaný přes ÚP. Klub si jako vedlejší efekt klade za cíl inspirovat skrze různé aktivity své návštěvníky k úvahám a postojům, které jsou pilíři tzv. občanské společnosti, posilovat v mládeži potřebu svobody smýšlení a konání atd. V kulturní rovině je záměr orientovat se zejm. na umění nezávislé, vzdělávací rovina pak připravuje koncept mimoškolních a komunitních forem vzdělávání jako reakci na tristní stav současného školství (členem týmu je m.j. gymnaziální profesor). Po konzultaci se žateckými Piráty by mohl klub sloužit i jako místo jejich setkávání. Personálně i filosofií je projekt Budík propojený s dalším piráty již několikrát podpořeným projektem Radia Rastafari. Projekt se již nyní těší podpoře široké žatecké veřejnosti i řady institucí - bohužel zaostává podpora materiální, která je nyní, ve fázi těsně před otevřením klubu, zcela zásadní. Spolek a projekt Budík aktivně spolupracuje s dalšími neziskovkami a spolky ve městě a podílí se na organizaci akcí jako např. Férová snídaně, festival Pestrofest nebo Noc literatury. Domníváme se, že v podkrušnohorském regionu, který se stále obtížně vymaňuje (ekonomicky i společensky) ze jha minulého režimu, je tento projekt významným prvkem budování občanské společnosti.

Výzva k podpoře:

Podpořte provoz komunitního kulturního, vzdělávacího a čajového klubu Budík, který slouží i jako malé pirátské centrum místního sdružení.

Minimální částka:
10000
Maximální částka:
50000
Vysoutěžená částka:
Smlouva:

Popis

O přízeň a podporu Pirátů se uchází projekt komunitního klubu Budík v Žatci. Jedná se o klub občanských aktivit, a zároveň i o klub kulturní, vzdělávací a čajový, který je provozovaný stejnojmennou NNO Budík, z. s. Spolek realizuje dva hlavní směry - kroužek programování Baltík s příměstskými tábory a samotný klub Budík - viz další popis. Klub oficiálně funguje od 21. 5. 2016 a charakterizují jej tyto cíle:

 • oživování kriticky nežijícího historického centra města (m.j. důležitý faktor snah města o zápis na seznam UNESCO).
 • poskytování zázemí pro aktivity vlastní, ale zejména z řad obyvatel města. Zázemí myšleno prostorové, technické, personální, propagační, právní (ve smyslu právní subjektivity z. s.) i ekonomické (ve smyslu možnosti spolufinancovat realizaci nápadů).
 • pořádání akcí kulturních, vzdělávacích a společenských za účelem setkávání a aktivizace komunity občanů města, prezentace kreativity apod.
 • propojování aktivních obyvatel města a dalších spolků pracujících na oživování veřejného prostoru a zapojování širší veřejnosti do téže činnosti, vznášení připomínek a požadavků na vedení města apod.
 • důraz na dobrovolnictví a vedení zejména mladší populace k principům občanské společnosti, nabývání zkušeností s provozem, organizováním, pořadatelstvím atd.
 • mírnění trendu odlivu mladé populace z důvodu kriticky nedostatečné nabídky vyžití (reflektuje SWOT analýzu města, Strategický plán rozvoje či Komunitní plán, kde všude potřeby realizované Budíkem figurují).
 • klub, čajovna a obchod s kvalitní, hlavně lokální produkcí. Za 3 roky své existence realizoval a v nejbližších termínech plánuje klub Budík na 100 akcí různého zaměření. Z nich uvádíme:
 • koncerty (především na náměstí před klubem).
 • 5 ročníků multižánrového jednodenního festivalu Pestrofest (z toho letošní šestý bude již potřetí přímo v centru města).
 • besedy, přednášky, workshopy, dokumentární festival Jeden svět, pouliční divadlo, celoevropskou akci Noc literatury, „bleší trhy“, spaní „pod širákem“ na náměstí, komunitní večeře aj.
 • neformální „Free Ride“ beseda s Ivanem Bartošem v říjnu 2017.
 • schůze místního sdružení Pirátské strany.
 • meeting před Eurovolbami 2019. Podpora z PaRo se již dvakrát stala v podstatě klíčovou pro další udržitelnost klubu (z hlediska provozních nákladů), a proto i nyní tuto podporu velice uvítáme, neboť po skončení dotovaného pracovního místa je základní udržitelnost stále náročnější výzvou a bohužel přímou podporu vlastní udržitelnosti od města je takřka nemožné získat ve významnější výši. Klub je proto odkázán na další zdroje, především pak vedlejší hospodářskou činnost (prodej občerstvení v klubu), která však významnou část roku nestačí provozní náklady pokrývat.
PaRo_Budík_červen-2019.doc (15 KB) PaRo_Budík_červen-2019.doc Jan Kranda, 25.06.2019 15:37

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtěch Pikal před asi 2 let

 • Orgán změněn z Kontrolní komise na Republikové předsednictvo
 • % Hotovo změněn z 0 na 10
 • Přiřazeno nastaven na Jan Kranda
 • Uzavřít do nastaven na 01.12.2019

Vzhledem ke "směsi" aktivit přiřazuji na předsednictvo.

Prosím o nasvětlení nadregionálnosti projektu.

#2 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před téměř 2 roky

Z pověření Republikového předsednictva prosím (stejně jako Vojta) a upřesnění, v čem spočívá celorepublikový dosah projektu. Děkuji

#3 Aktualizováno uživatelem Jan Kranda před téměř 2 roky

Celorepublikový dosah projektu komunitního klubu Budík:

 • kulturní a vzdělávací akce s účinkujícími z celé republiky (v minulosti např. Olomouc, Brno, Karlovy Vary, Praha...).

 • součást neoficiální sítě komunitních klubů a zdroj zkušeností a tipů pro vznik a rozvoj dalších po celé republice.

 • těžiště propagace je na Facebooku, čehož efektem je řada sledujících i z velmi vzdálených regionů.

 • některé akce, do nichž se Budík zapojuje, mají celorepublikový až celoevropský dosah, např. Noc literatury.

 • častá návštěvnost turistů z jiných regionů, z nichž významná část přichází cíleně, na doporučení, prohlédnout si specifika zařízení tohoto typu.

#4 Aktualizováno uživatelem Mikulas Peksa před téměř 2 roky

Souhlasím s převodem pod RP

K otázce nadregionálnosti jsem se už vyjadřoval tady [[https://redmine.pirati.cz/issues/21447]], IMO je ta debata zbytečná.

#5 Aktualizováno uživatelem Olga Richterová před téměř 2 roky

Vzhledem k tomu, že i jiné projekty byly vyřazeny pro čistě lokální působnost, musím říct, že je mi to líto, ale tento záměr domnívám se spadá do pravomoci kraje a je na kraji zda a jakým způsobem se ho rozhodne podpořit.

#6 Aktualizováno uživatelem Martin Kučera před téměř 2 roky

 • Stav změněn z Nový na Odmítnutý

#7 Aktualizováno uživatelem Jan Kranda před téměř 2 roky

Bereme na vědomí a respektujeme odmítnutí. Jen jsem byl osloven klubem Budík abych Vás požádal o zdůvodnění. Zde přikládám dotaz z Budíku. Děkuji.
V čem je rozdíl mezi Budíkem a jinými, aspoň dle názvu lokálními/regionálními projekty (jako růz. festivaly svobodné hudby, komunitní zahrady apod.), tzn. proč některé regionální projekty uspěly a jiné vypadly? Účelem je zejm. zjistit, co při příští přihlášce udělat jinak, aby Budík byl mezi těmi nevyřazenými?

Také k dispozici: Atom PDF