Projekt

Obecné

Profil

Podání #16810

Registrovaní příznivci

Přidáno uživatelem Petr Tkadlec před 4 měsíců. Aktualizováno před 4 měsíců.

Stav:
V řešení (diskutuje se)
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
-
Cílová verze:
-
Začátek:
17.01.2019
Uzavřít do:
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Právě byla schválena změna a prosím RP, aby splnilo svůj úkol, který je součástí usnesení.
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=248&t=41019&p=600227#p600227
Přechodná ustanovení

  1. Změna podmínek pro vznik statusu registrovaného příznivce nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po vydání tohoto usnesení.
  2. Registrovaný příznivec, který byl v tomto postavení ke dni účinnosti podle bodu 1, zůstává registrovaným příznivcem podle tohoto předpisu ve znění tohoto usnesení, je však povinen se do 6 měsíců registrovat podle tohoto předpisu ve znění tohoto usnesení, jinak jeho status zaniká. Zánik statusu vyznačí v seznamu registrovaných příznivců administrativní odbor z moci úřední.
  3. Republikový výbor ukládá republikovému předsednictvu vyzvat neprodleně po nabytí účinnosti tohoto usnesení osoby podle bodu 2 zprávou na jejich účet na internetovém fóru, případně na e-mailovou adresu, je-li známa, aby provedly registraci podle tohoto předpisu ve znění tohoto usnesení a poučit je o následcích, pokud tak neučiní. Výbor dále vyzývá, aby kroky k ověřování příznivců bylo možno zahájit dříve.

Související úkoly

související s administrativní odbor - Podání #16812: Změna předpisů PČPČeká se na 3.osobu2019-01-172019-04-01

související s Republikový výbor - Návrh #10149: Administrace Registovaných příznivcůDokončen2018-03-30

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem sarka altmanova před 4 měsíců

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 4 měsíců

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 4 měsíců

  • související s Návrh #10149: Administrace Registovaných příznivců přidán

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 4 měsíců

Informuji, že účinnost nastane 1.4. 2019: https://redmine.pirati.cz/issues/16812#note-3

Také k dispozici: Atom PDF