Projekt

Obecné

Profil

Wiki

strategie

gesce - zodpovědnosti členů předsednictva za jednotlivé oblasti - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yCkJdZc9Z8LWUIWg-L2E8MVf3QWjTU7yYDWqL4oVFSA/edit?usp=sharing

Také k dispozici: PDF HTML TXT