Projekt

Obecné

Profil

Podání #11067

Vyškrtnutí kandidáta Romana Kučery z kandidátní listiny pro senátní volby, obvod č. 20, Praha 4.

Přidáno uživatelem Tibor Vansa před asi 1 rok. Aktualizováno před 12 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
15.05.2018
Uzavřít do:
20.05.2018
% Hotovo:

0%

Odhadovaná doba:

Popis

Vážení,

rád bych požádal o zahájení jednání ve věci vyškrtnutí kandidáta Romana Kučery z kandidátní listiny pro senátní volby, obvod č. 20, Praha 4.

Důvodem pro vyškrtnutí je nesouhlas předsednictva MS Praha 4 s jeho kandidaturou. Kandidátní listina byla řádně sestavena krajským fórem Prahy.

Důvodem pro nesouhlas MS je minulá podnikatelská činnost Romana Kučery, která spočívala v provozování herních automatů. Kandidát není ochoten připustit závažnost negativních dopadů závislosti na hracích automatech na společnost. Buďto je bagatelizuje, nebo dokonce slovně agresivně útočí na ostatní čelní kandidáty v Praze, kteří danou činnost kritizují. Kandidát sice již tuto podnikatelskou činnost ukončil, ale teprve ke konci minulého roku. Navíc tak ale neučinil z důvodu, že by si byl vědom, jejich negativních důsledků, ale oficiálně jako důvod pro ukončení uvádí, že podnikání přestalo být ziskové. Může tak sice ve svých vyjádřeních slibovat, že bude v senátu hlasovat pro omezení hracích automatů, tato jeho vyjádření však budou veřejností vnímána jako značně nedůvěryhodá.

Senátoři a zvláště Ti v Praze jsou celostátně viditelní. Roman Kučera navíc kandiduje proti Jiřímu Drahošovi. Je tedy jisté, že se téma bude probírat v celostátních novinách a mohlo by výrazně poškodit reputaci Pirátů. Jeho šance jsou navíc spíše teoretické, než reálné. Vidíme zde proto velmi reálná rizika, náklady s kanditurou a pouze nepravděpodobný přínos v podobě senátorského křesla.

Dalším, druhotným důvodem pro zvážení jeho kandidatury jsou jeho posty na jeho anonymním FB účtu. Ty často pracují s nedůvěryhodnými informacemi a jeho názory zde silně vybočující z názoru strany. Na anonymním FB účtu to nevadí, ale není vůbec jisté, zda bude schopen mezi těmito dvěmi rolemi schopen bezproblémově přecházet. Je zde riziko, že občas plácne pořádně kontroverzní příspěvek se značným mediálním dopadem.

Příklad útoku na kandidáta na lídra v Praze, aktuálně 3. na kandidátce na magistrát:

Roman.Kucera píše ve veřejné rozpravě na lídra Prahy:
Chtěl bych se zeptat kandidátů Daniela Mazura a Vladimíra Schulze. Na grilovačce v Pracovně jste oba (čas 47:12 a 51:58) prohlásili, že herny slouží jako pračky špinavých peněz. Zajímalo mě by mě, jakým způsobem to funguje a jestli to můžete nějak doložit. Abych si nemusel myslet, že populistické lži jsou vaším standardním způsobem politické práce. Díky.

Příklad banalizování dopadů

Roman.Kucera píše ve vlákně o svém zvolení:
Tibore, mohu tě ujistit, že i já všechny závislosti považuji za problém a proto je i v rámci eventuálního působení v Senátu budu řešit racionálně, neideologicky, protože o nich něco vím. A vím hlavně dost o tom, jak se řešit NEMAJÍ, protože jsem si s demagogií a lživými argumenty dost užil.
Ačkoliv momentálně závislý na ničem asi nejsem, byl jsem tomuto stavy blízko při svém hraní ďábelské hry Travian.
*Vím, jaké to je, když i pouhý pohled na obrazovku s tou hrou, která běžným lidem nic neříká, zapomeneš na všechno a ... prostě MUSÍŠ. Ta tenká hranice, která dělí zábavu od závislosti je mi dobře známá. K tomu, abych věděl, kde leží, jsem se k ní musel sám přiblížit. Je to jako učit se zvládat smyk v autě. Dokud se ti kola neutrhnou, nevíš, o co jde.
*
Argumentovat vlastní zkušeností s hraním na počítači je dost mimo, je to jako srovnávat občasnou zkušenost s kocovinou s problematikou těžkých alkoholiků.


Související úkoly

související s .Pirátská strana - Podání #11455: Postoupení věci v referendu - RV 42/2018 Senátní volbyOdloženo2018-06-01

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Michaela Krausova před asi 1 rok

Navrhuji projednat již dnes na mimořádném zasedání RV

#2 Aktualizováno uživatelem Jan Lipavsky před asi 1 rok

Pro

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 rok

Proti Mimořádnému zasedání RV ještě dnes, to je jako trošku moc a zavání to porušením demokratických minim.

Jinak jsem Pro projednání.

Co na to zástupce kraje Praha? (Jan Lipavský) Že by se to svolalo čistě na jeho popud dle JdŘ.

#4 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 rok

Dle § 6 odst. (3) písm. i) JŘRV, abych byl přesný: https://wiki.pirati.cz/rules/jrrv#zahajeni_jednani

(3) Kromě důvodů předepsaných v jednacím řádu celostátního fóra (§ 27 JdŘ) jednání v referendu předsedající zahájí také, když (i) skupina členů, příslušné předsednictvo, jemu nadřízené předsednictvo, přezkumný orgán, republikové předsednictvo nebo zástupce příslušného kraje v předloží návrh na změnu(doplnění, změnu pořadí či vyškrtnutí) kandidátní listiny (§ 17(b) VŘ); Účast a závěrečné slovo je v takovém případě dovoleno kandidátům, kterých se návrh týká,

#5 Aktualizováno uživatelem Jiri Rezek před asi 1 rok

Jsem pro projednání, ale nikoliv dnes.

#6 Aktualizováno uživatelem Frantisek Kopriva před asi 1 rok

Pro projednání (v normálním režimu)

#7 Aktualizováno uživatelem Kamil Kubica před asi 1 rok

pro projednání

#8 Aktualizováno uživatelem Daniela Bila před asi 1 rok

Pro projednání.

#9 Aktualizováno uživatelem Daniela Weissova před asi 1 rok

Pro projednání.

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 1 rok

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
  • Přiřazeno nastaven na Vojtech Pikal

#12 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 12 měsíců

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen

RV se rozhodlo věc předat k rozhodnutí CF - https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=564313#p564313

#13 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před 12 měsíců

  • související s Podání #11455: Postoupení věci v referendu - RV 42/2018 Senátní volby přidán

Také k dispozici: Atom PDF