Projekt

Obecné

Profil

Transparentnost a protikorupční opatření příspěvkovek

27%

3 Úkoly   (0 uzavřených — 3 otevřených)

Úkoly podle
Úkol

0/2

Dlouhodobý úkol

0/1

Chart