Projekt

Obecné

Profil

Kvalitní vnitřní fungování úřadu

otevřený

32%

5 úkolů   (0 uzavřených — 5 otevřených)

Úkoly podle
Úkol

0/4

Dlouhodobý úkol

0/1

Chart