Projekt

Obecné

Profil

2019/10-11 Sprint (zastaralé)

zavřený

12.11.2021

85%

176 úkolů   (115 uzavřených61 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 615.00 hodin
Úkoly podle
Podání

1/1

Úkol

99/134

PSP - střednědobý cíl

2/5

PSP - zpracování tisku

4/26

Mediální výstup

9/10