Projekt

Obecné

Profil

2019/10-11 Sprint

asi 2 měsíců pozdě (12.11.2019)

61%

191 Úkoly   (54 uzavřených137 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 749.00 hodin
Úkoly podle
Podání

1/2

Úkol

41/145

PSP - střednědobý cíl

1/7

PSP - zpracování tisku

3/28

Mediální výstup

8/9

Chart