Projekt

Obecné

Profil

2019/10-11 Sprint (zastaralé)

12.11.2021

75%

181 Úkoly   (93 uzavřených88 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 615.00 hodin
Úkoly podle
Podání

1/2

Úkol

78/138

PSP - střednědobý cíl

2/5

PSP - zpracování tisku

3/26

Mediální výstup

9/10

Chart