Projekt

Obecné

Profil

2019/10-11 Sprint (zastaralé)

zavřený

12.11.2021

90%

25 úkolů   (8 uzavřených17 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 23.00 hodin
Úkoly podle
Podání

1/1

Úkol

5/6

PSP - zpracování tisku

0/16

Mediální výstup

2/2