Projekt

Obecné

Profil

(RP) Čtvrtletní plán strany červen az září 2019

30.09.2019

61%

47 Úkoly   (27 uzavřených20 otevřených)

Úkoly podle
Podání

16/32

Úkol

11/15