Projekt

Obecné

Profil

(RP) Čtvrtletní plán strany červen az září 2019

30.09.2019

58%

47 Úkoly   (25 uzavřených22 otevřených)

Úkoly podle
Podání

16/32

Úkol

9/15