Projekt

Obecné

Profil

(RP) Čtvrtletní plán strany červen az září 2019

zavřený

30.09.2019

60%

46 úkolů   (26 uzavřených20 otevřených)

Úkoly podle
Podání

16/32

Úkol

10/14