Projekt

Obecné

Profil

(RP) Čtvrtletní plán strany červen az září 2019

zavřený

30.09.2019

60%

42 úkolů   (25 uzavřených17 otevřených)

Úkoly podle
Podání

16/30

Úkol

9/12