Projekt

Obecné

Profil

2019/06-08 LETNÍ Sprint

20.08.2019

100%

58 Úkoly   (58 uzavřených — 0 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 118.50 hodin
Úkoly podle
Úkol

54/54

PSP - zpracování tisku

1/1

Mediální výstup

3/3

Chart