Projekt

Obecné

Profil

2019/06-08 LETNÍ Sprint

zavřený

20.08.2019

100%

56 úkolů   (56 uzavřených — 0 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 118.50 hodin
Úkoly podle
Úkol

52/52

PSP - zpracování tisku

1/1

Mediální výstup

3/3