Projekt

Obecné

Profil

2019/04-05 Sprint

zavřený

14.05.2019

100%

41 úkolů   (41 uzavřených — 0 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 77.00 hodin
Úkoly podle
Podání

1/1

Úkol

40/40