Projekt

Obecné

Profil

2019/01-02 Sprint

zavřený

19.02.2019

100%

53 úkolů   (53 uzavřených — 0 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 16.00 hodin
Úkoly podle
Podání

1/1

Úkol

52/52