Projekt

Obecné

Profil

Volební program 2017-2021

Zbývá asi 12 měsíců (11.10.2021)

17%

44 Úkoly   (0 uzavřených — 44 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 170.00 hodin
Úkoly podle
Podání

0/1

Úkol

0/2

PSP - programový cíl

0/39

PSP - střednědobý cíl

0/2

Chart