Projekt

Obecné

Profil

2019 - Roční plán

Zbývá asi 4 měsíců (31.12.2019)

37%

165 Úkoly   (26 uzavřených139 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 384.00 hodin
Úkoly podle
Úkol

0/1

PSP - programový cíl

0/1

PSP - střednědobý cíl

26/163

Chart