Projekt

Obecné

Profil

2019 - Roční plán (zastaralé)

zavřený

31.12.2021

80%

108 úkolů   (64 uzavřených44 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 384.00 hodin
Úkoly podle
Úkol

2/4

PSP - střednědobý cíl

59/101

Mediální výstup

3/3