Projekt

Obecné

Profil

2019 - Roční plán (zastaralé)

31.12.2021

60%

144 Úkoly   (42 uzavřených102 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 384.00 hodin
Úkoly podle
Úkol

1/6

PSP - střednědobý cíl

38/135

Mediální výstup

3/3

Chart