Projekt

Obecné

Profil

2019 - Roční plán

21 dnů pozdě (31.12.2019)

52%

177 Úkoly   (36 uzavřených141 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 384.00 hodin
Úkoly podle
Úkol

0/5

PSP - střednědobý cíl

33/169

Mediální výstup

3/3

Chart