Projekt

Obecné

Profil

2018/11-12 Sprint

zavřený

08.01.2019

100%

32 úkolů   (32 uzavřených — 0 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 66.00 hodin
Úkoly podle
Úkol

31/31

PSP - střednědobý cíl

1/1