Projekt

Obecné

Profil

2018/11-12 Sprint

zavřený

08.01.2019

100%

1 úkol   (1 uzavřený — 0 otevřených)

Úkoly podle
Úkol

1/1