Projekt

Obecné

Profil

Otvírání města

otevřený

100%

26 úkolů   (26 uzavřených — 0 otevřených)

Sledování času
Odhadovaná doba 143.00 hodin
Úkoly podle
Úkol

23/23

Dlouhodobý úkol

3/3