Projekt

Obecné

Profil

Program krajské volby 2020

zavřený

100%

1 úkol   (1 uzavřený — 0 otevřených)

Úkoly podle
Volební oznámení

1/1