Projekt

Obecné

Profil

Sněmovní volby 2021

zavřený

01.10.2020

44%

108 úkolů   (38 uzavřených70 otevřených)

Úkoly podle
Volební oznámení

1/14

Úkol

36/91

PSP - programový cíl

0/1

PSP - střednědobý cíl

1/2