Projekt

Obecné

Profil

Příprava programu 2021

asi 9 měsíců pozdě (01.10.2020)

17%

97 Úkoly   (3 uzavřených94 otevřených)

Úkoly podle
Volební oznámení

0/2

Úkol

3/92

PSP - programový cíl

0/1

PSP - střednědobý cíl

0/2

Chart