Projekt

Obecné

Profil

Příprava programu 2021

24 dnů pozdě (01.10.2020)

14%

91 Úkoly   (1 uzavřený90 otevřených)

Úkoly podle
Úkol

1/89

PSP - programový cíl

0/1

PSP - střednědobý cíl

0/1

Chart