Projekt

Obecné

Profil

Doplňovací senátní volby 2020

zavřený

Doplňovací senátní volby 2020 v obvodu č. 32

100%

1 úkol   (1 uzavřený — 0 otevřených)

Úkoly podle
Volební oznámení

1/1