Obecné

Profil

Martin Arden

Úkoly

otevřené uzavřené Celkem
Přiřazené úkoly 4 4 8
Nahlášené úkoly 1 1 2

Projekty

Projekt Role Registrován
Rozvoj technických systémů Podatel, Partner 24.05.2023
Zahraniční odbor Projektový vedoucí 24.05.2023
Městské části Prahy Projektový vedoucí, Uživatel 01.09.2015
Praha 3 Uživatel 28.11.2018
Místní sdružení Uživatel 28.11.2018
Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Uživatel 27.06.2019

Aktivita

03.06.2020

13:08 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18618: Provedeme inventarizaci a pasportizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru
Na výboru pro kulturu 3.6. jsem požádal na zářijové zasedání připravit od odboru a zainteresovaných úředníků kompletn... Martin Arden

20.05.2020

13:26 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18686: Nabídneme volnočasové aktivity mladým lidem ze všech socioekonomických vrstev
V době koronakrize se ukázala nutnost práce s počítači z domova. DO škol chodí žáci, kteří nemají např, přístup k int... Martin Arden
13:18 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Téma prevence bezdomovectví zahrnuje také další naše aktivita péče o rodiče samoživitele, která se nyní rozjíždí syst... Martin Arden
13:00 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Během koronakrize, jsme společně s radním pro bydlení vytvořili systém ubytování lidí bez domova, celkem se zaplnilo ... Martin Arden

19.05.2020

14:42 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18696: Zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti optimalizací jejich sítě
Během koronakrize se ukázalo, že pohotovosti byly navštěvovány mnohem méně a lidé se rozhodovali odpovědněji, i když ... Martin Arden

05.03.2020

15:02 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18688: Finančně podpoříme agentury domácí péče a vznik mobilních hospiců
RHMP schválila včetně výboru tisk pro sociální politiku koncepci dlouhodobého plánu paliativné péče hl.m. Prahy č. 35... Martin Arden
14:59 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18694: Zajistíme rekonstrukci Nemocnice Na Bulovce
probíhá rekonstrukce protialkoholní léčebny, je znám plán budov určených k rekonstrukci, jako např.: ubytovna sester ... Martin Arden
14:54 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18696: Zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti optimalizací jejich sítě
ZHMP schválilo individuální účelovou dotaci cca listopad 2019 na provoz dětské pohotovosti FN Královské Vinohrady z d... Martin Arden
14:48 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18708: Podpoříme kvalitní programy prevence a legalizace prostituce
Připravuje Pirateconu na téma legalizace prostituce s výhledem na květen - červen Martin Arden
14:46 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18708: Podpoříme kvalitní programy prevence a legalizace prostituce
4.3. proběhla velká pracovní skupina a týden před malá pracovní skupina, připravujeme tisky legalizace sexuální práce... Martin Arden

Také k dispozici: Atom