Obecné

Profil

Martin Arden

  • Email: m.arden@seznam.cz
  • Registrován: 22.08.2015
  • Poslední přihlášení: 16.08.2018

Úkoly

Projekty

Aktivita

03.06.2020

13:08 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18618: Provedeme inventarizaci a pasportizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru
Na výboru pro kulturu 3.6. jsem požádal na zářijové zasedání připravit od odboru a zainteresovaných úředníků kompletn...

20.05.2020

13:26 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18686: Nabídneme volnočasové aktivity mladým lidem ze všech socioekonomických vrstev
V době koronakrize se ukázala nutnost práce s počítači z domova. DO škol chodí žáci, kteří nemají např, přístup k int...
13:18 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Téma prevence bezdomovectví zahrnuje také další naše aktivita péče o rodiče samoživitele, která se nyní rozjíždí syst...
13:00 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Během koronakrize, jsme společně s radním pro bydlení vytvořili systém ubytování lidí bez domova, celkem se zaplnilo ...

19.05.2020

14:42 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18696: Zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti optimalizací jejich sítě
Během koronakrize se ukázalo, že pohotovosti byly navštěvovány mnohem méně a lidé se rozhodovali odpovědněji, i když ...

05.03.2020

15:02 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18688: Finančně podpoříme agentury domácí péče a vznik mobilních hospiců
RHMP schválila včetně výboru tisk pro sociální politiku koncepci dlouhodobého plánu paliativné péče hl.m. Prahy č. 35...
14:59 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18694: Zajistíme rekonstrukci Nemocnice Na Bulovce
probíhá rekonstrukce protialkoholní léčebny, je znám plán budov určených k rekonstrukci, jako např.: ubytovna sester ...
14:54 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18696: Zkrátíme čekací lhůty na pohotovosti optimalizací jejich sítě
ZHMP schválilo individuální účelovou dotaci cca listopad 2019 na provoz dětské pohotovosti FN Královské Vinohrady z d...
14:48 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18708: Podpoříme kvalitní programy prevence a legalizace prostituce
Připravuje Pirateconu na téma legalizace prostituce s výhledem na květen - červen
14:46 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18708: Podpoříme kvalitní programy prevence a legalizace prostituce
4.3. proběhla velká pracovní skupina a týden před malá pracovní skupina, připravujeme tisky legalizace sexuální práce...

Také k dispozici: Atom