Obecné

Profil

Jiří Snížek

Úkoly

Projekty

Aktivita

21.07.2021

14:00 Programové priority 2020 - 2024 Dlouhodobý úkol #35209: Upřednostňujeme zastavování nevyužívaných průmyslových areálů a proluk místo zabírání hodnotné zemědělské půdy.
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku k problematice brownfieldu Milovice-Boží ...

16.06.2021

11:25 Programové priority 2020 - 2024 Programový cíl #34838: Podpoříme rodiny s dětmi
Schválili jsme 35 milionů pro humanitární fond, jehož účelem je:
b) „Podpora aktivit a dalších činností sociálního...
11:22 Programové priority 2020 - 2024 Programový cíl #34834: Rozšíříme sociální služby pro seniory
Vyčlenili jsme 35 milionů korun pro ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“...
11:13 Programové priority 2020 - 2024 Programový cíl #34836: Zajistíme dostupné bydlení
Schválili jsme Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu o...
10:50 Programové priority 2020 - 2024 Programový cíl #34834: Rozšíříme sociální služby pro seniory
22. 2. 2021 jsme schválili následující finanční prostředky pro realizaci a provoz projektu Pomoc seniorům a zdravotně...
10:38 Programové priority 2020 - 2024 Programový cíl #34838: Podpoříme rodiny s dětmi
Podpořili a schválili jsme Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2021 - 2023.
09:18 Programové priority 2020 - 2024 Dlouhodobý úkol #35209: Upřednostňujeme zastavování nevyužívaných průmyslových areálů a proluk místo zabírání hodnotné zemědělské půdy.
Ve čtvrtek 26. června 2021 od 14:00 proběhne prezentace zregenerovaných brownfieldů ve Středočeském kraji. Prezenatac...

15.06.2021

12:59 Programové priority 2020 - 2024 Dlouhodobý úkol #35347: Budeme pokračovat v zavádění vysokorychlostního internetu do všech měst a obcí, aby měli Středočeši možnost pracovat i z domova.
Roman Haken byl představen obecním samosprávám, viz https://vimeo.com/559058029

10.06.2021

15:01 Programové priority 2020 - 2024 Dlouhodobý úkol #36465: Fond sportu a volného času
Navýšili jsme fond sportu a volného času na 25 milionů korun.
15:00 Programové priority 2020 - 2024 Dlouhodobý úkol #36465 (V řešení (diskutuje se)): Fond sportu a volného času

Také k dispozici: Atom