Obecné

Profil

Eva Horáková

  • Registrován: 17.02.2018

Úkoly

Projekty

Aktivita

01.12.2020

15:33 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18684: Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení
Materiál R-38218 - schváleno RHMP dne 23.11.2020 - změna zřizovací listiny DS Kobylisy - Domov poskytoval služby DS a...
15:27 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #31975: DS Palata pro osoby se zrakovým postižením
Materiál R-37572 - schváleno RHMP dne 23.11.2020 - nabytí pozemku v k.ú. Smíchov do vlastnictví příspěvkové organizac...
15:25 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Materiál Z-8629 - schváleno ZHMP dne 12.11.2020 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Pr...
15:24 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Materiál R-38072 - schváleno RHPM dne 23.11.2020 - Veřejná zakázka na výběr zhotovitele a dodavatele "Hermes I a II"

03.11.2020

15:59 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Tisk R-38127, schváleno RHMP dne 26.10.2020 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru hlavního města...
15:55 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18680: Budeme řešit příčiny i důsledky bezdomovectví
Tisk R-37844, schváleno Radou hl.m. Prahy dne 24.9. - k návrhu memoranda o spolupráci na transformaci komplexu služeb...

15.09.2020

08:55 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #23570: Ověřit možnosti rozšíření stávajících odlehčovacích služeb pro děti se ZZ
Navýšení neinvestičního příspěvku PO hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové ve výši 168 720 Kč na základě roz...
08:47 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18690: Zajistíme koncepční řešení epidemie HIV, zneužívání návykových látek
Tisk R-37458 k návrhu na vyhlášení Programu adiktologických služeb pro rok 2021. Hlavním cílem a účelem Programu je p...
08:34 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18690: Zajistíme koncepční řešení epidemie HIV, zneužívání návykových látek
Jmenování nového stálého hosta Komise Mgr. Martina Ježka, ředitel odboru ZDR MHMP, do Komise Rady hl. m. Prahy pro pr...

14.09.2020

13:31 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #18684: Budeme rozvíjet domovy pro seniory, mezigenerační komunitní domy a sdílené bydlení
Tisk R-37156 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů. Snížení rozpočtu na rok 2020 o 1mil. Kč u investiční ...

Také k dispozici: Atom