Obecné

Profil

Eva Horáková

  • Registrován: 17.02.2018

Úkoly

Projekty

Aktivita

14.06.2021

12:41 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podání #31771: Podpora samoživitelů/samoživitelek nejen na území hlavního města Prahy
R-38821 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace a úpravu rozpoč...
12:23 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podání #31771: Podpora samoživitelů/samoživitelek nejen na území hlavního města Prahy
R-38366 - k návrhu na změnu Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP ...
12:19 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #23570: Ověřit možnosti rozšíření stávajících odlehčovacích služeb pro děti se ZZ
ZMČ P10 schválilo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek.
Navrhovaná dohod...
12:09 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #23570: Ověřit možnosti rozšíření stávajících odlehčovacích služeb pro děti se ZZ
R-40665 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dět...
12:01 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #31769: Péče o duševní zdraví
R-40326 - k návrhu poskytnutí dotace hlavního města Prahy na rok 2021 v rámci vyhlášeného Programu k projektu "Transf...
11:52 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Úkol #31769: Péče o duševní zdraví
R-36399 - k návrhu na založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. P...
11:50 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podání #31771: Podpora samoživitelů/samoživitelek nejen na území hlavního města Prahy
R-36844 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582...
11:45 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podání #31771: Podpora samoživitelů/samoživitelek nejen na území hlavního města Prahy
Z-8276 - k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Praha Centrum sociálních služeb Pr...
11:43 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Podání #31771: Podpora samoživitelů/samoživitelek nejen na území hlavního města Prahy
R-36399 - k návrhu na založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtuvlastního hl.m. Pr...

08.06.2021

11:25 Programové priority v ZHMP 2018 - 2022 Dlouhodobý úkol #31707: Řešení dětské obezity
Vzhledem k uzavření škol ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 po dobu pandemie covid-19 se bohužel nebylo možno akti...

Také k dispozici: Atom